14. september 2011

Forskere vil forhindre antibiotikaresistens i Afrika

global sundhed

Bakteriers resistens overfor livsvigtig antibiotikabehandling er et stigende problem på det afrikanske kontinent. Kvaliteten af lægemidler er svingende, og det er derfor svært for lokale sundhedsprofessionelle at dosere medicinen korrekt. En ph.d.-studerende på Københavns Universitet med rødder i Ghana har derfor udviklet en ny kemisk analysemetode, der hurtigt kortlægger det præcise indhold i lægemidlerne.

I Danmark foretager man jævnligt rutinemæssige kvalitetsvurderinger af lægemidler. Ekstremt følsomme og avancerede analysemetoder er et naturligt arbejdsredskab i et dansk kemilaboratorium, men sådan er hverdagen ikke i Ghana:

– I Ghana kan man ikke være sikker på, at en behandling indeholder den koncentration af det aktive lægemiddelstof, som en deklarationen hævder og myndighederne kræver. Det fører ofte til fejldoseringer og gentagne behandlinger, som kan gøre bakterierne mere modstandsdygtige. Bakterier der konsekvent møder for lave koncentrationer af antibiotika dør ikke, men kan udvikle resistens. Jeg har formuleret en avanceret kemisk analysemetode som hurtigt kan bestemme koncentrationen af antibiotika i et lægemiddelprodukt og dermed forbedre behandlingsmulighederne, fortæller Samuel Oppong Bekoe. Han er fra Ghana og ph.d.-studerende på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi på Det Farmaceutiske Fakultet. Forskere vil forhindre antibiotikaresistens

Der er desuden et stort marked for ulovligt producerede og importerede lægemidler af tvivlsom kvalitet i Ghana, som lokale heksedoktorer sælger til patienter udenom det officielle sundhedssystem:

– Det er også med til at forværre resistenssituationen, fordi patienterne ikke medicineres korrekt, siger Samuel Oppong Bekoe.

Vandmiljøet forurenes af antibiotikarester

Den nyudviklede analysemetode skal anvendes til rutinemæssig kvalitetsvurdering af de 13 mest anvendte former for antibiotika i Ghana. Men analysemetoden kan også anvendes i miljøundersøgelser:

– Antibiotikarester i miljøet er et problem mange steder i verden – de antibiotiske stoffer spredes i naturen med urin fra dyr og mennesker, og de kan desværre have en lang levetid, som medfører forøget resistens. Problemet er stort i Afrika på grund af dårlige toiletforhold flere steder i landdistrikterne. Antibiotikaresterne kan fx optages i planter, som efterfølgende indtages af mennesker.

Resistente bakterier er også udbredte i husdyrhold, og i Ghana indeholder 30 til 90 procent af det kød, der bliver solgt på markeder antibiotikaresistente bakterier. Det betyder, at relativt harmløse sygdomme som fx diarre forårsaget af resistente colibakterier eller salmonellabakterier bliver farlige og endda dødelige. En uheldig udvikling slutter en ring, og det er vigtigt at bryde den onde cirkel, siger Samuel Oppong Bekoe.

På tværs af tre fakulteter

Samuel Oppong Bekoe ser frem til at bruge den nye viden og teknologi, som han har erhvervet i Danmark, til at forbedre sundheden i hjemlandet. Det Danida-støttede projekt Antibiotic Drug use, Monitoring and Evaluation of Resistance - ADMER beskæftiger i alt seks ph.d.-studerende fra Ghana på Det Sundhedsvidenskabelige, Det Biovidenskabelige og Det Farmaceutiske Fakultet på Københavns Universitet.

Forskningsresultaterne blev fremlagt på en videnskabelig konference i København i slutningen af august. Her satte omkring 125 forskere fokus på forurening med miljøfremmede stoffer i naturen, der påvirker både planter, dyr og mennesker – Det Biovidenskabelige og Det Farmaceutiske Fakultet lagde lokaler til begivenheden, som foregik under overskriften: Occurrence, fate, effects, and analysis of emerging contaminants in the environment.

Kontakt

Ph.d.-studerende Samuel Oppong Bekoe, telefon: 35 33 62 64 (engelsktalende)
Lektor Bjarne Styrishave, hovedvejleder på ph.d.-projektet, telefon: 35 33 62 65

Emner