7. september 2011

Lovgivning skaber konflikt på Afrikas Horn

KAMPEN OM NATURRESSOURCERNE

Tørke og sult er ikke det eneste, der hærger Afrikas Horn. Landene er også hærget af konflikter, svage regeringer, fattigdom og korruption. Selv om Kenya står stærkt i regionen, er stabiliteten i landet fortsat truet. En stor bevilling fra Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg giver nu forskere fra Københavns Universitet mulighed for at undersøge sammenhængen mellem Kenyas håndtering af naturressourcer og stabiliteten i landet.

Med en nogenlunde stabil regering, en ny forfatning samt lovgivning til at regulere landets naturressourcer, er Kenya et af de østafrikanske lande, der har håndteret udfordringerne på Afrikas Horn bedst, men alligevel er der stadig kampe i landet:

- Tilbage i 2005 vedtog regeringen i Kenya en ny decentraliseret skovlov. Formålet med loven var at inddrage de lokale folk, der er afhængige af skoven og dens ydelser til fx at bygge huse, og give dem større rettigheder, indflydelse og ansvar. Problemet med loven er, at den ødelægger de reguleringer, som lokalbefolkningen har levet efter i mange år og fortsat lever efter. På den måde, er den statslige regulering med til at bidrage til yderligere destabilisering, siger professor Vibeke Vindeløv fra Center for Offentlig Regulering og Administration ved Det Juridiske Fakultet, der står i spidsen for forskningsprojektet Stabilizing Kenya by Solving Forest Related Conflicts.

Love til fred

Regnskovsområde Mau ForestMed bevillingen på 8,5 millioner kroner fra Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU) skal professor Vibeke Vindeløv sammen med forskere fra LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet - undersøge, hvordan man i Kenya kan skabe sammenhæng mellem lovgivning og konfliktløsning.

Forskerne skal blandt andet besøge Østafrikas største sammenhængende regnskovsområde Mau Forest, der er præget af heftige kampe om adgangen til naturressourcer.

Vibeke Vindeløv - På sigt er vores håb, at vi med arbejdet med Mau Forest kan finde svar på, hvordan regeringer i højere grad kan vedtage love, der kan fremme fred og stabilitet og tilsvarende, hvordan lokalbefolkninger kan øge forståelsen af behovet for en overordnet regulering. Vi mener, at der er behov for, at såvel lovgivere som lokalbefolkningen ser nødvendigheden af den anden part og håber på den måde at kunne bidrage til større kompetencer både mht. governance og konfliktløsning, siger Vibeke Vindeløv.

Tværfagligt internationalt samarbejde

Forskningsprojektet Stabilizing Kenya by Solving Forest Related Conflicts er tilknyttet det tværvidenskabelige tema Sustainability Science Center ved Københavns Universitet. Projektet er 4-årigt og starter den 1. januar 2012. Hovedområderne i projektet er governance og kofliktløsning, og udover forskerne fra Københavns Universitet deltager internationale kolleger fra Wangari Maathai Institute for Peace and Environmental Studies ved Nairobi Universitet og praktikere i Nairobi.