22. september 2011

Danmark rykker på stamcelleforskning

Superliga

En kraftig satsning på stamcelleforskning har rykket Københavns Universitet op i den internationale stamcelle-superliga. I januar 2011 blev The Danish Stem Cell Center (DanStem) oprettet, og nu flytter flere medlemmer fra en af Europas førende forskergrupper inden for stamcelleforskning til centret, der fokuserer på udvikling af nye stamcellebaserede behandlingsmetoder til henholdsvis sukkersyge og kræft.

Professor Joshua Brickman fra University of Edinburgh starter 1. oktober som forskningsleder på DanStem, og en stor del af hans forskergruppe fra Edinburgh har også søgt stillinger på centret. Når det er lykkedes at tiltrække så højt profilerede forskere, skyldes det især, at stamcellesatsningen fra begyndelsen er tænkt stort, forklarer direktør for DanStem Henrik Semb.

- DanStem er etableret på grundlag af den største enkelte bevilling nogensinde fra Det Strategiske Forskningsråd på 64,8 millioner kroner. Hertil er lagt 350 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden over ti år. De store bevillinger og sikkerheden i finansieringen er blandt de ting, der trækker internationalt anerkendte forskere til, siger Henrik Semb, der peger på, at Brickman og de andre forske fra Edinburgh kun er den første i en række af internationalt anerkendte forskere, der flytter til centret.

Strategisk satsning
Formanden for Det Strategiske Forskningsråd, Peter Olesen, understreger, at netop muligheden for at tiltrække førende internationale forskergrupper, er en af de helt åbenlyse fordele ved at samle forskningsmidler i større strategiske bevillinger.

- Når vi på den måde kan trække de vidensarbejdere, som alle kæmper om, til Danmark, har det nogle meget reelle fordele for hele samfundet. Vi skaber grundlaget for forskning og innovation og dermed råstoffet for fremtidig vækst, siger Peter Olesen.

Når Det Strategiske Forskningsråd i dag, den 22. september, holder konference om netop stamcelleforskning, er DanStem repræsenteret ved både direktør Henrik Semb og Kristian Helin, der udover at være direktør på Biotech Research and Innovation Centre (BRIC) på Københavns Universitet også er en af forskningslederne på DanStem.

Direktør for Novo Nordisk Fonden, Birgitte Nauntofte, glæder sig også over, at fondens satsning nu bærer frugt:

- Novo Nordisk Fonden satser på at opbygge en stærk forskningskapacitet inden for biomedicin i Københavnsområdet. Derfor glæder vi os meget til at se, hvordan DanStem løfter opgaven med at blive det epicenter for stamcelleforskning, som ligger i visionerne for centret, siger Birgitte Nauntofte.

Professor Joshua Brickman ser frem til at starte arbejdet i København.

- Jeg er meget glad for de rammer, som det er lykkedes at skabe gennem større, målrettede bevillinger, og jeg glæder mig til det frugtbare videnskabelige samarbejde der ligger forude med både Henrik Sembs gruppe og andre internationalt førende stamcelleforskere, der flytter til København for at blive en del af centret inden for det næste halve år, siger Joshua Brickman.

Kontakt

Kommunikationschef Morten Jastrup
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Mobil: 21 84 96 32
 

Emner