2. januar 2012

Flygtninge og indvandrere i Danmark dør stadig af infektionssygdomme

Folkesundhed

Et stort studie af mere end 56.000 flygtninge og indvandrere herhjemme viser, at de har flere gange så stor risiko for at dø af infektionssygdomme som tuberkulose og AIDS som resten af danskerne. Overdødeligheden ses især hos om mennesker, der kommer fra flygtningelejre i verdens brændpunkter men også blandt familiesammenførte. Samtidig peger en ny videnskabelig artikel i Ugeskrift for Læger på, at flygtninge ikke modtager noget systematisk sundhedstilbud, når de ankommer til Danmark.

- Vores undersøgelse viser, at dødeligheden blandt flygtninge og indvandrere er markant højere end for resten af befolkningen, siger lektor Marie Nørredam, der er forskningsleder ved Afdeling for Sundhedstjenesteforskning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og forskningsleder ved Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU).

Hun og kollegerne står bag et omfattende register-studie af i alt 29.139 flygtninge og 27.134 sammenførte indvandrere fra perioden 1993 til 1999, hvis helbred og sundhed forskerne har kunnet følge gennem CPR-systemet.

Store regionale forskellige i dødeligheden

Flygtninge kommer ofte fra områder med
dårlige sundhedsforhold.
FOTO: Wikimedia Commons, Swat, Pakistan 

- Risikoen for at dø af infektionssygdomme efter ankomsten til Danmark er således væsentlig højere, hvis du immigrerer fra sub-sahara Afrika, end hvis du kommer fra for eksempel Asien. En del af forklaringen på overdødeligheden er sandsynligvis, at flygtninge ofte kommer fra lande eller måske flygtningelejre, hvor disse infektionssygdomme er langt mere udbredte, og hvor sundhedsvæsnerne er mangelfulde, fortæller Marie Nørrdam og tilføjer:

- Herhjemme har vi ikke noget systematisk tilbud om en frivillig helbredsundersøgelse eller en introduktion til det danske sundhedsvæsen til de nyankomne flygtninge og indvandrere. Det tilbud gælder kun asylsøgere.

Kommuner bruger ikke anbefalingerne

Et nyt studie har netop set på den kommunale, sundhedsmæssige modtagelse af kvoteflygtninge og det viser, at der ikke er nogen overordnede regler.

- Kun 27 procent af kommunerne havde retningslinjer for, at en praktiserende læge skal give flygtningene en generel helbredsundersøgelse, mens kun 29 procent havde retningslinjer for vaccinationer, siger adjunkt Hanne Frederiksen, der var tovholder på studiet, som netop er udgivet i Ugeskrift for Læger.

- Uden nationale retningslinjer for den sundhedsmæssige modtagelse af nyankomne kvoteflygtninge er det op til de individuelle kommuner at vurdere, hvordan de skal modtage disse, generelt sårbare individer, fortsætter Hanne Frederiksen.

 - Kvoteflygtningene bliver som oftest tildelt asyl i en flygtningelejr i et humanitært katastrofeområde, og skal gennem en sundhedstest i flygtningelejren, før de kan blive tilbudt asyl. Det står i Udlændingeloven. Men spørgsmålet er, om et lazaret i en flygtningelejr har udstyret til at teste for for eksempel tuberkulose, som kræver et røntgenbillede. Dem, der efter sundhedsundersøgelsen får tildelt asyl, flyves til en dansk lufthavn, og kommer derfra direkte ud til den kommune, der skal modtage dem, forklarer Hanne Frederiksen.

- Den person, der praktisk er ansvarlig for modtagelsen er ofte en sagsbehandler, der uden nationale eller kommunale retningslinjer og uden en sundhedsfaglig baggrund, skal vurdere kvoteflygtningens behov for sundhedsydelser og introducere vedkommende til det danske sundhedsvæsen. Det kan undre, at der ikke foreligger nogen nationale retningslinjer på området. Allerede i 2002 udarbejdede en dansk ekspertgruppe anbefalinger for sundhedsbetjeningen af flygtninge og indvandrere, der kommer til Danmark, hvad angår smitsomme sygdomme. Af en eller anden grund blev de anbefalinger aldrig taget i brug. Måske er der nogle institutioner, der mangler at tale sammen.

Artiklen 'Mortality from infectious diseases among refugees and immigrants compared to native Danes: a historical prospective cohort study' blev udgivet i bladet Tropical Medicine and International Health, mens Hanne Frederiksens 'Policies and practices in the health-related reception of quota refugees in Denmark' bliver offentliggjort i Ugeskrift for Læger den 2. januar 2012.

Kontakt
Lektor Marie Nørredam
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Mobil: 25 21 99 25
Telefon: 35 32 76 32

Adjunkt Hanne Frederiksen
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Mobil: 30 95 98 23