31. oktober 2012

Forhøjet kolesterol bliver overset

ARVELIG KOLESTEROLFORHØJELSE

Den alvorlige arvelige sygdom forhøjet kolesterolindhold i blodet er langt hyppigere end hidtil antaget og desuden helt utilstrækkeligt behandlet. Det viser ny forskning fra Københavns Universitet og Herlev Hospital. Resultaterne er netop publiceret i det anerkendte amerikanske tidsskrift The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

En gruppe forskere fra Københavns Universitet har netop påvist, at langt flere danskere end ventet lider af forhøjet kolesterolindhold i blodet. Samtidig viser det sig, at den alvorlige arvelige sygdom ikke bliver behandlet i tilstrækkelig grad.

Opgørelsen over danskere med forhøjet
kolesterol er baseret på den såkaldte Herlev/
Østerbroundersøgelse af 69.000 danskere.

Børge Nordestgaard, der er klinisk professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og overlæge på Herlev Hospital er overrasket over resultatet.

– Vi har nu undersøgt blandt 69.000 danskere, hvor mange personer der findes med arvelig kolesterolforhøjelse, og om de er behandlet tilfredsstillende. Vi kan se, at 1 ud af 137 personer i Danmark har arvelig kolesterolforhøjelse. Det svarer til 40.000 personer med arvelig kolesterolforhøjelse ud af i alt 5½ million personer i Danmark, siger Børge Nordestgaard.

Undersøgelsen viser samtidig, at kun meget få familier og personer med den alvorlige sygdom er blevet fundet og behandlet tilfredsstillende med statiner - et lægemiddel til behandling af forhøjet kolesterol. I Holland derimod har tidlig opsporing af patienterne og deres familier næsten fjernet den øgede risiko for hjertesygdom, fordi man hurtigt har sat ind med effektiv kolesterolsænkende behandling.

– Det er aldrig tidligere undersøgt i den almindelige befolkning noget sted i verden, hvor mange personer og familier med arvelig kolesterolforhøjelse der rent faktisk findes. Tidligere antog man at kun 1 ud af 500 havde sygdommen, så at vi pludselig fandt 3½ gange så mange med denne meget alvorlige sygdom er en kæmpe overraskelse. Samtidigt er det meget skræmmende, at en sygdom som nemt kan forebygges med kolesterol-sænkende behandling slet ikke er behandlet tilstrækkeligt siger overlæge Marianne Benn, ligeledes fra Københavns Universitet.

Underdiagnosticering og underbehandling

Hos de danskere, der viste sig at have arvelig kolesterolforhøjelse, led en tredjedel allerede af hjertesygdom, og kun halvdelen fik statiner. Personer med arvelig kolesterolforhøjelse uden statinbehandling har 1200 procent øget risiko for hjertesygdom. Endnu mere overraskende er det, at selv personer med arvelig kolesterolforhøjelse i statinbehandling har en 900 procent øget risiko for hjertesygdom. Samlet set dokumenterer undersøgelsen en massiv underdiagnosticering og underbehandling af disse høj-risiko personer og familier i Danmark.

Forskerne har anvendt de internationalt anerkendte hollandske kriterier for arvelig kolesterolforhøjelse baseret på svær kolesterolforhøjelse og tidlig hjertesygdom hos personen selv og hos familiemedlemmer, og på fund af mutationer, der direkte fører til arvelig kolesterolforhøjelse. De forøgede risici optræder, selvom tallene er justeret for en række faktorer, der også er med til at forårsage hjertesygdom. På den måde undgår forskerne at skævvride resultaterne.

50 millioner mennesker med arvelig kolesterolforhøjelse

De nye tal betyder, at der på verdensplan lever omkring 50 millioner mennesker med arvelig kolesterolforhøjelse. Men i dag er langt de fleste oversete, ubehandlede og dermed i stor fare for tidlig hjertedød. Hjertekarsygdom er den hyppigste dødsårsag blandt voksne i verden ifølge WHO, som estimerer at der årligt dør mindst 17 millioner mennesker af sygdommen. En væsentlig del af disse dødsfald skyldes arvelig kolesterolforhøjelse.

– Vi har igennem mange årtier kendt sygdommen arvelig kolesterolforhøjelse, og vi ved, hvordan den skal forebygges. Alligevel er sygdommen massivt underdiagnosticeret og underbehandlet. Det betyder, at en masse mennesker unødigt udvikler tidlig hjertesygdom og dør langt tidligere end normalt, siger Børge Nordestgaard.

Nu arbejder forskerne videre på at kunne fastslå, hvor mange af disse personer der også har en påviselig mutation som forårsager sygdommen, så det bliver nemmere at optrævle familier med den alvorlige sygdom.

Læs artiklen i det amerikanske tidsskrift The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Kontakt

Professor Børge Nordestgaard
Mobil: 30 28 72 63