10. oktober 2012

Forskere skal skabe klarhed over virksomheders ansvar

Sammenblanding

Virksomheder er blevet mastodonter med central samfundsmæssig betydning. Flere opgaver bliver udliciteret fra det offentlige til det private. Nu skal en ny forskningsenhed ved Københavns Universitet afklare, hvad virksomhedsansvar indebærer i et samfund, hvor offentligt og privat samarbejde er reglen snarere end undtagelsen.

Ny forskningsenhed- På grund af de kolossale beløb, der er på spil, og virksomhedernes centrale rolle som samfundsaktører er det et væsentligt problem for både virksomhederne selv, borgerne og samfundet, hvis der er uklarhed om ansvaret. Vores forskning skal bidrage til at skabe klarhed over, hvilke retspositioner virksomhederne og aftagerne af deres ydelser har, siger professor Vibe Ulfbeck, der leder Center for Virksomhedsansvar ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.

Når en stor bank pludselig krakker, har det betydning for kolossalt mange mennesker, men har banken et juridisk ansvar? Har kreditvurderingsbureauet? Hvem har ansvaret, når en kommunes ældrepleje bliver udliciteret til en privat virksomhed, som ikke udfører servicen tilfredsstillende? Hæfter det danske moderselskab, hvis en kinesisk underleverandør benytter børnearbejdere?

Det er spørgsmål som disse, det nye center skal se nærmere på. Centret har netop modtaget 10,3 millioner kroner af Forskningsrådet|Samfund og Erhverv til at etablere forskningsenheden, der skal skabe klarhed over private og offentlige virksomheders retlige ansvar.

Virksomheden som central samfundsaktør

Hensigten med forskningen på centret er, at gøre offentlige og private virksomheder klogere på, hvilket ansvar de bærer i samfundet. Samtidig skal forskerne afdække, om der kan være behov for at fastsætte et ansvar via lovgivning.

- Vi vil blandt andet undersøge, om der er situationer, hvor der er et ansvar, man hidtil ikke har været klar over, var der. Det, vi beskæftiger os med, har stor betydning for, hvordan man tilrettelægger sin virksomhed. Hvilket ansvar man bærer, er fx afgørende for, hvilke forsikringer man skal tegne, og hvordan man skal dække sig ind som virksomhed. En afklaring af ansvaret kan i sidste ende få indflydelse på virksomheders måde at indgå og afvikle kontrakter på og på, hvordan de i øvrigt agerer i markedet, siger Vibe Ulfbeck.

Globalisering og markedsvilkår

Behovet for at få belyst området opstår på baggrund af en samfundsudvikling, hvor private og offentlige virksomheder vokser sig stadigt større for at kunne klare sig i den globale konkurrence og for at kunne levere effektiv administration og velfærdsydelser. Der er samtidig øgede krav til, at offentlige ydelser leveres på markedsvilkår, ligesom der er sket en stadig større sammenblanding af de ydelser, der bliver tilbudt af private og offentlige virksomheder. Netop sammenblandingen af private og offentlige ydelser skaber usikkerhed om, hvilke grundlæggende regler, der skal gælde for vurderingen af virksomhedernes ansvar, og hvordan det retlige virksomhedsansvar skal fordeles.

Kontakt

Professor Ole Hansen
Telefon: 42 40 72 64

Professor Vibe Garf Ulfbeck
Centerleder for Center for Virksomhedsansvar (CEVIA)
Telefon: 35 32 31 48