Klorokin på vej tilbage i kampen mod malaria – Københavns Universitet

Nyheder > Alle nyheder > 2012 > 2012.10 > Klorokin på vej tilbag...

03. oktober 2012

Klorokin på vej tilbage i kampen mod malaria

malaria

Overvågning af malarialægemidler gennem de sidste 30 år viser, at malariaparasitter udvikler resistens over for medicin. De første tegn på resistens mod de nyeste lægemidler er netop observeret. Samtidig viser resistensovervågning fra Københavns Universitet, at det gamle lægemiddel klorokin begynder at virke mod malaria igen. Det vil på sigt sikre billigere behandling til verdens fattigste.

Børn testes for malaria i Senegal

Børn testes for malaria i Senegal

Forskere og sundhedspersonale verden over frygter, at malariaparasitten udvikler resistens over for de nuværende og mest virksomme lægemidler mod malaria; de såkaldte Artemisinin-based Combination Therapies (ACTs). Det er derfor godt nyt, at resistensovervågning fra Københavns Universitet nu viser, at malariaparasitter atter bukker under for det tidligere benyttede lægemiddel klorokin flere steder i Afrika. Resultaterne er netop publiceret i tidsskriftet American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

– 70 procent af de malariaparasitter vi har fundet i Senegal reagerer nu igen på klorokin. Det er en tendens, vi også har set i Tanzania og Mozambique, og som andre forskere har vist i Malawi. Vores udvalg af lægemidler mod malaria er begrænsede og beslægtede, så når malariaparasitten atter reagerer på et stof, påvirker det flere behandlingsmetoder, fortæller lektor Michael Alifrangis fra Center for Medicinsk Parasitologi på Københavns Universitet. Sammen med ph.d-studerende Magatte Ndiaye fra Université Cheikh Anta Diop i Senegal holder han øje med malariaparasittens følsomhed over for lægemidler ved at analysere parasitternes dna.

Pladen viser 88 patienter i Senegal 2011

Hver brønd på pladen indeholder malaria-
parasitdna fra en patient, og en orangebrønd
viser, at patienten er inficeret med en
malariaparasit, som er følsom over for klorokin.
Pladen viser 88 patienter i Senegal 2011.

Billigere behandling for fattige i Afrika

Det åbner store muligheder, hvis sundhedspersonale i udviklingslande kan bruge tidligere lægemidler igen. Dels kan man lægge mindre pres på den nuværende medicin og dermed forsinke resistensudviklingen – samtidig vil det give en stor gruppe patienter adgang til billigere behandling.

– Klorokin koster kun 1,5 DKK for en fire-dages kur, mens den nuværende og tilsvarende ACT-behandling koster knap 12 danske kroner. Klorokin var et fantastisk malarialægemiddel. Det holdt i 50 år, men blev misbrugt til forebyggelse af malaria og almen feber. Det blev sågar blandet i kogesaltet, og derfor er det ingen overraskelse at malariaparasitten udviklede resistens over for det virksomme stof, fortæller professor og læge Ib Bygbjerg. Han pointerer, at genbrug kræver, at lægemidlerne bliver brugt korrekt, og at sundhedspersonalet bliver bedre til at diagnosticere præcist.

Korrekt brug af lægemidler lammer resistensudvikling

Ifølge professor Ib Bygbjerg er der tre faktorer, som afgør i hvor høj grad et malariamiddel virker eller ej: For det første størrelsen på dosis, for det andet, hvor følsom parasitten er over for lægemidlet, og for det tredje, i hvor høj grad patienten har udviklet naturlig immunitet over for malaria.

Klorokinpræparat

Klorokinpræparat

- Klorokin og andre malariamidler, som p.t. er fjernet fra markedet, vil i en nær fremtid formentligt kunne bruges igen, hvis vi anvender dem rigtigt. Det vil sige, at lægemidlet skal gives i kombination med anden medicin, og kun til patienter som i forvejen har opbygget en delvis immunitet over for malaria og derfor er uden for livsfare. Samtidig skal vi reservere ACT-behandling til de mest udsatte ikke-immune grupper – fx børn. Desuden kan klorokin som et af få midler gives til gravide i begyndelsen af svangerskabet, fortæller Ib Bygbjerg og understreger betydningen af, at patienten bliver behandlet med en høj dosis og i en kort periode.

For at bevare den positive udvikling med klorokin er det derfor også vigtigt, at rejsende til et malariaområde – bortset fra gravide – holder sig fra at tage lægemidlet. Ellers vil parasitterne hurtigt udvikle resistens igen.

Kontakt

Lektor Michael Alifrangis
Tlf. 23 45 18 04

Professor Ib Bygbjerg
Tlf. 41 58 94 97