20. november 2012

Ny Nordisk Hverdagsmad vinder kommunikationspris

Sundhed

For første gang vinder et forskningsprojekt Dansk Kommunikationsforening KomPris. Prisen går til OPUS, et tværuniversitært forskningscenter på Københavns Universitet. Projektet får prisen, fordi det på rekordtid er lykkedes at engagere store dele af den danske befolkning i at skabe en sundere, lækrere og mere bæredygtig madkultur.

Prisen blev uddelt i DR's koncerthus den 20. november. Her vinderholdet fra OPUS med direktør Arne Astrup yderst t.h. Klik på billedet for at se det i højere opløsning. Fotograf: Lizette Kabré.

For tre år siden fandtes begrebet Ny Nordisk Hverdagsmad ikke. I dag kender en tredjedel af danskerne til det, og 250.000 har selv lavet maden derhjemme.

Den bedrift fører nu til, at danske kommunkatører belønner forskningscenteret OPUS med dommerkomitéens KomPris’12:

- For få år siden ville man ikke få mange hits på Google, hvis man søgte på Ny Nordisk Hverdagsmad. Men i dag giver det 100.000 hits. Gennem et nytænkende involveringsprojekt er det lykkedes at involvere en meget bred gruppe i samfundet. Heldigvis er resultatet ikke udeblevet. I løbet af de tre år projektet har været, er det lykkedes at skabe markante resultater ikke bare i branding af navnet, men også i engagementet. Meget flot indsats, med et resultat, der er 15 gange større end forventet, siger dommerkomitéen i deres begrundelse. 

- De første videnskabelige resultater omkring effekten af at spise Ny Nordisk Hverdagsmad er begyndt at komme ind. Og de tegner yderst positivt. Med dette projekt har vi oplevet, hvordan den rette kommunikation kan bringe os meget nærmere befolkningen, længere ud i køkkenerne og tættere sammen med de andre aktører som gør en forskel for danskernes sundhed. Jeg synes, vi har fundet en opskrift, som andre forskningsprojekter inden for en lang række andre felter vil kunne få gavn af at bruge, siger professor Arne Astrup, der er direktør for OPUS.

OPUS blev etableret i 2009 med en bevilling fra Nordea-fonden, og har siden iværksat et hav at indsatser for at skabe viden om Ny Nordisk Hverdagsmad. Projektets forskere har været med til at præge befolkningens holdning til det at spise sundt og fået danskerne til at handle eller rettere spise anderledes.

Når forskning bliver forandring

- Det har været vigtigt at tænke forskningsprojektet som et forandringsprojekt. Hvis vi skal lykkedes med at skabe en ny, sundere madkultur herhjemme, kan man ikke nøjes med at fortælle, at maden er sund, den dag, man har et forskningsresultat. Sådan fungerer vi mennesker ikke. Man skal engageres og delagtiggøres. Det har været et at de principper, vi har tilrettelagt kommunikationen om OPUS og Ny Nordisk Hverdagsmad ud fra, fortæller Jacob Søby Bang, der tidligere har været ansvarlig for at udvikle kommunikationen af OPUS og nu er tilknyttet projektet som rådgiver.

Børn laver Ny Nordisk Hverdagsmad

Børn laver Ny Nordisk Hverdagsmad

Kristian Levring Madsen, der i dag leder kommunikationsaktiviteterne i OPUS på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, uddyber:

- Vi har arbejdet målrettet på at skabe omtale af projektet. Vi har blandt andet lanceret Idegryden.dk, hvor folk selv kan uploade og debattere opskrifter. Udover det har vi lavet undervisningsmaterialer og undervisningsforløb og kørt et 'Masseksperimentet 12' for 25.000 skoleelever. Alt i alt har vil hele tiden forsøgt at møde folk i øjenhøjde der hvor de var . Det har givet en masse opmærksomhed og engagement.

Flere gode liv

Nordea-fonden, som økonomisk har virkeliggjort projektet, er glade for prisen.

- God kommunikation medvirker til at give Nordea-fondens uddelinger effekt. Ny Nordisk Hverdagsmad-projektet er nok det projekt i Nordea-fondens historie, hvor der har været satset mest på at få viden og ekspertise ud over rampen og gøre det kendt og anvendt. Hvis bare en lille procentdel af dem, der er blevet begejstrerede for Ny Nordisk Hverdagsmad i de sidste par år, har indarbejdet principperne i deres daglige madlavning, så er det ikke utænkeligt, at projektet i et samfundsmæssigt perspektiv bidrager positivt til flere leveår og højere livskvalitet. Flere gode liv, kort sagt , udtaler Tine Wickers, kommunikationschef i Nordea-fonden, der støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

Oplev selv Ny Nordisk Hverdagsmad

Alle danskere får snart mulighed for at opleve meget mere om Ny Nordisk Hverdagsmad og hvordan man indarbejder det på danske skoler. Fra den 26. - 28. november blænder DR2 op for programrækken Mission Skolemad. Programmerne byder på over 5 timers TV om, hvad der sker, hvis man lade gode kokke tilberede sunde måltider til skolebørn. Lærer de mere? Og opfører de sig anderledes over for hinanden?

  

  

Programtitel

  
   

Indhold  

Nye boller på suppen (1:6)

Introprogram om forskningsprojektet Mission Skolemad.  

Men jeg er kræsen (2:6)

I andet afsnit af Mission Skolemad er det blevet tid til at prøve den nye, sunde mad, som bygger på konceptet Ny Nordisk   Hverdagsmad. Er kokkene nervøse? Vil børnene spise maden?

Nyt og nordisk

(3:6)

I det tredje program om Mission Skolemad går programmet i dybden med, hvad Ny Nordisk Hverdagsmad er. Claus Meyer, Mathias Holt og Arne Astrup fortæller om konceptet og børnene fra 3. og 4. klasserne prøver kræfter med at lave maden og spise den.

Alt skal prøves

(4:6)

Børnene skal igennem en række tests, for at forskerne kan drage deres slutninger af forsøget. Hvordan måler de, om   børnene bliver gladere, sundere og bedre til at koncentrere sig og lære nyt?  

Du bli'r som du spiser (5:6)

I det 5. program bliver der fokuseret på sociologernes undersøgelser: Hvordan spiller de sociale mønstre i en klasse ind i forhold til Mission Skolemad? Hvad gør det fx ved klassens daglige liv, at alle børnene nu spiser det samme, i stedet for at alle sidder med forskellige madpakker?

Tak for mad (6:6)

Mission Skolemad er ved vejs ende for børnene. Nu skal de igen til at spise deres almindelige madpakker. Men forskerne har et stort arbejde foran sig. De skal analysere alle prøveresultaterne inden de kan konkludere, om børnene er blevet sundere, gladere og mere koncentrerede af den nye sunde skolemad.

 

Læs mere om OPUS her.

Kontakt

Kristian Levring Madsen, mobil 40 48 16 84
Arne Astrup, mobil 21 43 33 02
Tine Wickers, mobil 28 40 84 80