6. december 2012

Landbrugets indtjening får et klækkeligt løft

Fremgang

Indtjeningen i dansk landbrug er steget betydeligt i 2012, og udviklingen forventes at fortsætte i 2013. Det skyldes især høje priser på produkterne og en formidabel høst i 2012. Samlet set betyder det for landbruget, at landmændene og deres medhjælpende familier kan få løn svarende til de timer, de rent faktisk arbejder i 2013. Det vil i så fald være første gang, det sker i dette århundrede. Det er hovedkonklusionen i en analyse af jordbrugets indtjening, som Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet netop har offentliggjort.

 

- Den større indtjening skyldes primært en formidabel kornhøst i 2012, og at forholdet mellem priserne på landbrugsprodukter og indsatsfaktorer har bevæget sig i landbrugets favør. Men der er stadig stor forskel på indtjeningen, afhængig af jordbrugstypen og jordbrugets størrelse, understreger seniorrådgiver Johnny M. Andersen fra Fødevareøkonomisk Institut.


Han fortsætter: Hvedemark

- Generelt er det sådan, at deltids-jordbrugene er og bliver en underskuds-forretning, mens de mellemstore jordbrug er nødsaget til at vokse, hvis de skal have del i stordriftsfordelene. Og mælkeproducenterne er fortsat hårdt ramt. De har ikke været begunstiget af højere afsætningspriser, men har alene fået højere foderomkostninger.

Global tørke styrker Danmark

Kornhøsten blev i 2012 ramt af tørke i både USA og Rusland. Det har ført til højere priser på verdensmarkedet og betød samtidig højere foderomkostninger. Det lagde en dæmper på den animalske produktion med heraf følgende højere priser.

Disse globale trends har også påvirket dansk jordbrug. Samtidig er euroen blevet svækket, hvilket har bidraget til at styrke den danske konkurrenceevne i kraft af fastkurspolitikken over for euroen.

Johnny M. Andersen advarer imidlertid mod at tro, at jordbrugets problemer er ovre:

- En varig forbedring af indtjeningen skal baseres på vækst i produktiviteten, og den er i øjeblikket alt for lav. Derfor er der god grund til at anvende en del af overskuddet til produktivitetsfremmende investeringer, råder han.

Læs mere om analysen Jordbrugets indtjening.

Spørgsmål til analysens indhold kan stilles til seniorrådgiver Johnny M. Andersen, Fødevareøkonomisk Institut, tlf. 35 33 68 81.