28. december 2012

Revolutionerende luftrenser redder Århus-næser

Cleantech

En virksomhed i Århus havn blev bombarderet af klager, fordi den var for ildelugtende for århusianerne. For at komme naboerne i møde og forureningsproblemerne til livs gik Århus-virksomheden ind i et samarbejde om en nyudviklet luftrensningsmetode fra Københavns Universitet. Nu, efter et halvt års hemmelige forsøg, slår de fast, at den nye metode har fjernet forureningen, skånet Århus-næserne og skåret ned på naboklagerne.

Siden begyndelsen af maj har opfinderen Matthew Johnson fra Kemisk Institut  på Københavns Universitet i dybeste hemmelighed samarbejdet med virksomheden INFUSER A/S om at opstille og afprøve en nyskabende luftrenser. Hemmelighedskræmmeriet skyldtes, at de ville sikre sig, at opfindelsen virkelig kunne afhjælpe problemerne hos Århusvirksomheden Jysk Miljørens. Nu er alle forsøg gennemført, og metoden virker over al forventning.

"Atmosfærens rensemekanisme er så enkel, at den kan pakkes i en kasse og bruges til at rense luft i huse og virksomheder

Matthew Johnson, Atmosfærekemiker, Kemisk Institut, Københavns Universitet

Naturmetode fjerner luftforurening

På Kemisk Institut har atmosfærekemikeren Matthew Johnson opfundet og patenteret luftrensningsmetoden, der er baseret på atmosfærens naturlige evne til at rense sig selv.

Forurenende gasser, der stiger op mod himlen, begynder at danne partikler, når de møder naturligt forekommende stoffer som ozon. Det er en kemisk proces, der sættes i gang af sollys. De nydannede partikler bliver vasket ud af atmosfæren med regn, og når regnen lander på jorden, er luften atter ren. Altså en slags naturens eget rensningsanlæg, forklarer Johnson.

”Jeg har forsket i atmosfærens rensemekanisme i årevis. Og pludselig indså jeg, at mekanismen er så enkel, at den populært sagt kan pakkes sammen i en kasse, og bruges til at rense luften i fx huse. Det skaber et bedre indeklima, og i dette tilfælde fjerner det også lugten fra en virksomhed, så virksomheden kan fortsætte sin produktion og naboerne bliver glade,” fortæller Matthew Johnson.

Udbytterigt samarbejde mellem virksomhed og forskningsmiljø

For INFUSER direktøren Lars Nannerup kom den revolutionerende luftrensningsmetode som sendt fra himlen. Han havde i længere tid ønsket at etablere en virksomhed, der kunne levere grønne løsninger - de såkaldte ”Cleantech”.

"Opfindelsen er med til at gøre verden til et renere sted at være

Lars Nannerup, Direktør, Infuser

-Samarbejdet med Københavns Universitet har set fra INFUSER’s side være en særdeles udbytterig proces. Vi har bevæget os i et fantastisk spændingsfelt midt imellem forskning og kommerciel forretningsudvikling - dér hvor teori og den gode idé skal stå deres prøve udenfor universitets kompetente mure. Og det er lykkedes til fulde. Vi er begejstrede for at kunne bringe denne nyskabende teknologi til markedet, med start i Danmark, og vi er stolte over, at opfindelsen er med til at gøre verdenen til et renere sted at være,” siger Nannerup.

Den fotokemiske reaktor installeret på taget af Jysk Miljørens A/S

Lavt energiforbrug giver klimavenlig luftbehandling

Med et fint ord kaldes Matthew Johnsons patenterede proces for fotokemisk luftrensning, og hele processen er samlet i fem aluminiumssektioner på størrelse med shippingcontainere på taget af Århusvirksomheden.

I forhold til traditionelle metoder udmærker den nye sig ved at fjerne forurening i stedet for bare at sende den op i luften i fortyndet form som en almindelig skorsten gør det. Metoden kræver ingen filtre, derfor er den billig at vedligeholde. Den bruger meget lidt energi, hvorfor klimapåvirkningen er minimal. Endelig fjerner den behovet for en skorsten, som ellers ville være kostbar at opføre. Alt sammen grunde som gjorde INFUSER til den helt rigtige løsning for Jysk Miljørens.

Fotokemi løste presserende problem for miljøvirksomhed

Virksomheden Jysk Miljørens lever af at rense olie ud af bundvandet fra skibe, så olien kan genbruges. For direktør Bent Naldal fra Jysk Miljørens var alle faktorerne vigtige, men han er først og fremmest bare glad for, at metoden fjerner de ildelugtende uddunstninger. For det var dem, der gjorde ham så upopulær blandt naboerne.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har haft en del udfordringer med at få bugt med lugtgener, der udspringer af vores produktion. Derfor var det også en kærkommen henvendelse, da vi tidligere på året blev kontaktet af INFUSER, der mente de havde en løsning på vores problem. I modsætning til andre teknologier til bekæmpelse af lugt- og forureningskilder, som vi har kikket på, kan vi i dag glædeligt konstatere, at installationen fra INFUSER har løst et presserende problem her hos Jysk Miljørens – og dermed for Århus," siger direktør Naldal.

Skoleeksempel på samarbejde mellem universitet og industri

For Københavns Universitet har det været en særlig glæde at følge samarbejdet mellem opfinderen og investoren. Universitetets enhed for teknologioverførsel har hjulpet opfinderen med patentprocessen, med finansiering af forsøg og med at udforme aftalen med INFUSER. Enhedens leder Anna Haldrup mener, at luftrenseren er et skoleeksempel på hvad universiteterne kan hjælpe erhvervslivet med.

Sådan virker metoden.

  1. Forurenet luft strømmer ind i luftrenseren hvor den bliver blandet med ozon.
  2. Ozonen begynder at danne store molekyler sammen med de forurenende stoffer.
  3. De blandede gasser belyses med UV lys. Det accelererer dannelsen af partikler flere tusinde gange.
  4. Partiklerne, der nu har størrelse som støvkorn, påføres en elektrisk ladning.
  5. Nu vil partiklerne sætte sig på enhver flade med modsat ladning. En effekt der er velkendt for alle, der kæmper med at holde støvet fra Lp-plader, tv-skærme og emhætter.

Det fjerner den fotokemiske luftrenser

  • Dampe fra kulbrinteforbindelser som naturgas, diesel, benzin og opløsningsmidler.
  • Lugte fra biologiske processer som madlavning, slambearbejdning og spildevandsrensning.
  • Partikler som svampesporer, pollen og luftbåren aske.

Klimavenlig luftrensning.

En tredjedel af verdens energiforbrug går til at køle, varme og affugte luft i bygninger. Med den fotokemiske metode kan man rense den veltempererede luft, man allerede har i huset i stedet for at trække luft ind udefra. Dermed kan man skære en stor del af energiregningen. Det er godt for økonomien, men også for klimaet.

Allergivenlig luftrensning

Fordi den fotokemiske metode fjerner både røg, kemiske dampe, svampesporer og pollen vil luft renset med metoden være ideel, for folk der lider af astma og allergi.

Kontakt:

Atmosfærekemiker Matthew Johnson