8. december 2012

Danske ledere eksporterer åben virksomhedskultur

SOCIAL KAPITAL

Udstationerede danske ledere viderefører ubevidst en åben virksomhedskultur, der er baseret på tillid, samarbejde og ligeværd. Værdierne fremmer innovation, og det er derfor vigtigt, at lederne bliver bevidste om den rolle, de spiller for udviklingen af virksomheden, fastslår arbejdsmarkedsforsker fra Københavns Universitet i ny ph.d.-afhandling.

- Min undersøgelse viser, at det øger en virksomheds potentiale for innovation, når der er gode muligheder for at dele og udveksle viden internt i og imellem de netværk, der er i virksomheden. Virksomheder, som overvejer at begrænse den åbne ledelsesstil, der kendetegner dansk virksomhedskultur, bør derfor være opmærksomme på, at de risikerer at skade deres innovationsevne på længere sigt, siger ph.d.-studerende Christina Colclough.

I sin ph.d.-afhandling undersøger Christina Colclough fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS), hvad der sker med kulturen i en danskejet multinational industrivirksomhed, når den flytter dele af produktionen ud af Danmark.

Ledelsesstil skaber åben virksomhedskultur

Den undersøgte virksomhed arbejder med industrifremstilling af specialprodukter og er grundlagt i Danmark, men er senere blevet global med aktiviteter i mange lande, blandt andet Polen og Rusland, hvor virksomhederne ofte er strengt hierarkisk opbygget.

- I praksis viderefører de udstationerede ledere en virksomhedskultur, der - ligesom i Danmark - er baseret på tillid, samarbejde og ligeværd. De østeuropæiske medarbejdere i undersøgelsen bemærker for eksempel, at de danske ledere står i samme kø i kantinen som dem selv. De lægger også mærke til, at de danske ledere værdsætter og belønner deres initiativer, eksempelvis med udbetaling af lønbonus for gode ideer, siger Christina Colclough. 

Det var først, da Christina Colclough spurgte ind til de konkrete eksempler fra medarbejderne, at lederne reflekterede over, at de brød de lokale normer. Det ser hun som et tegn på, at den danske virksomhedskultur er så indgroet i lederne, at de ubevidst fører den videre.

Organisering i teams forbedrer innovation

Medarbejderne i virksomhedens datterselskaber er organiseret i teams, hvor de har relativt stor selvbestemmelse, især i det danske datterselskab. I Polen og Rusland spirer selvstændigheden og den vokser i takt med at medarbejderne føler sig fortrolige med den flade samarbejdsorienterede struktur.

- Organiseringen af arbejdet i teams er vigtig, for det er her medarbejderne først og fremmest opbygger tillidsrelationer og gradvist begynder at udveksle ideer. Opleves ideudvikling først naturligt ét sted, bliver det også nemmere at dele disse tanker med andre, fx med ledelsen, siger Christina Colclough.

Hun understreger, at integration af den fælles virksomhedskultur og tillidsrelationer i de forskellige teams skaber forudsætningerne for et højt niveau af social kapital, som igen fremmer læring.

Risikabelt ikke at inddrage medarbejderne

Christina Colclough har netop forsvaret sin ph.d.-afhandling.

Christina Colclough har netop forsvaret sin ph.d.-afhandling.

På paradoksal vis er den undersøgte virksomheds ledere ikke klar over, at de forbedrer virksomhedens læringspotentiale, når de viderefører en åben virksomhedskultur fra Danmark.

Andre danske virksomheder er heller ikke bevidste om, hvilken betydning ledelsesstil og arbejdsorganisering har for udvikling. Derfor er der, ifølge Christina Colclough, også en risiko for, at virksomhederne ikke kender konsekvenserne, hvis de ændrer praksis.

Christina Colclough forsvarede sin ph.d.-afhandling Building Social Capital – a joint venture between management and employees in a Danish MNC den 7. december på Københavns Universitet.

Kontakt

Ph.d.-stipendiat Christina Colclough
Mobil: 00 46 703 109 302

Informationskoordinator Mads Christoffersen
Mobil: 22 21 48 49