4. december 2012

Flere forskere skal styrke undervisningen

UNDERVISNINGSBOOST

Københavns Universitets bestyrelse har i dag vedtaget et budget for 2013, der skal forbedre de studerendes uddannelser. Allerede til næste år vil det bl.a. være muligt at afsætte 200 millioner kr. til at ansætte flere forskere og undervisere

Universitetet bruger nu en del af sin opsparing på at ansætte flere forskere.

Universitetet bruger nu en del af sin opsparing på at ansætte flere forskere.

De studerende på Københavns Universitet kan se frem til mere undervisning og tættere kontakt til forskerne. Bestyrelsen har vedtaget et budget, der allerede til næste år gør det muligt at afsætte 200 millioner kr. til at ansætte flere forskere og undervisere.

Målsætningen er bl.a., at de studerende møder og undervises af flere fastansatte forskere, og at vejledningen af ph.d.erne kan blive bedre. I perioden vil universitetet også satse mere på E-læring og afsætte 90 millioner til bedre fælles it på hele universitetet.

- Med aftalen om finansloven er der skabt ro om universiteternes økonomi de næste tre år. Det giver os mulighed for at gøre uddannelserne endnu mere baseret på forskning, få it til at blive et integreret element i uddannelserne og gøre vores it-systemer mere brugervenlige og driftssikre til gavn for fx studiemiljøet, fastslår rektor Ralf Hemmingsen.

Planen er, at fakulteterne får mulighed for at bruge noget af deres egenkapital. Københavns Universitet planlægger at øge aktiviteterne fra 2013 til 2015 i størrelsesordenen 100-150 millioner kr. om året, hvis indtægtsgrundlaget bliver som forventet. Det er muligt, fordi det ser ud til, at der politisk er sikret en stabilitet omkring tilskudet fra finansloven.
 
Rektor understreger, at Københavns Universitet med denne plan også løfter et ansvar over for samfundet. Med planen bliver det muligt at forske endnu mere i at løse nogle af de udfordringer, verden står overfor som fx klimaforandringer, knaphed på bæredygtig energi og mad, den globale fedmeepidemi og forståelse af fremmede kulturer og globalisering. Københavns Universitet kan også satse strategisk med at udbygge kontakter med forskere i fx Kina og Indien.

Kontakt

Vicedirektør for kommunikation og forskningsformidling
Jasper Steen Winkel
KU Kommunikation
Mobil: 28 75 42 62