3. december 2012

Studerende og forskere får adgang til radiokulturarven

RADIOBØLGER FRA FORTIDEN

Alle landets forskere og studerende har nu adgang til foreløbig 775.897 digitaliserede radioudsendelser fra DR. Det giver nye muligheder i undervisningen og forskningen, hvor de digitale arkiver kan skabe ny viden om blandt andet dansk sprog, musik og historie. Lige nu er der fx en studerende, der researcher til et speciale om radioens fremstilling af den kolde krig.

DR's radioudsendelser helt tilbage fra 1931 kan skabe ny viden om dansk sprog, musik og historiske begivenheder.

- Vi har nu komplette digitaliserede arkiver af alle DR’s radioudsendelser fra 1984 og frem. Når vi går længere tilbage, er arkivet ikke komplet, men ambitionen er at få digitaliseret så mange af DR's arkiverede radioudsendelser som overhovedet muligt, så forskere og studerende kan streame dem fra LARM.fm, siger LARM-projektleder Bente Larsen fra Københavns Universitet, som sammen med en række forskere og studerende præsenterede LARM.fm-platformen d. 30. november.

Det er det nationale forskningsinfrastrukturprojekt LARM Audio Research Archive, der holder til på humaniora på Københavns Universitet, som i samarbejde med blandt andet DR har gjort de mange udsendelser tilgængelige og søgbare via web-platformen LARM.fm. Alle forskere og studerende på landets videregående uddannelser kan få adgang til søgemaskinen, som foreløbig indeholder knap 800.000 radioudsendelser helt tilbage fra 1931 og frem til i dag.

Forskere og studerende kan klikke sig ind på larm.fm/opretbruger.html og oprette sig som bruger og på larm.fm/komgodtigang.html få en introduktion til systemet.

Neutral dækning

- Da den kolde krig var på sit højeste, var de fleste aviser partipolitiske og havde særinteresser, de skulle pleje, men Danmarks Radio havde en forpligtelse til at efterstræbe objektivitet og alsidighed. Det er den særstatus, som gør radioen interessant for mig, når jeg skal skrive speciale om den kolde krig, fortæller historiestuderende Anna Manisha Storr-Hansen, som især leder efter radioprogrammer med omtale af den kolde krig i perioden 1956-1958.

Historieprofessor Poul Villaume fra Københavns Universitet, som er vejleder for Anna Manisha Storr-Hansen mener, det er på høje tid, at arkiverne bliver stillet til rådighed for forskerne og de studerende.

- DR’s radio- og tv-arkiver er en sand guldgrube for samtidshistorikere og andre forskere. De er en vigtig del af vores kulturarv fra det 20. århundrede, så det er vigtigt, at de kan anvendes af historikere og studerende til forskningsbrug og i undervisningen.

Ud over søgefunktionen giver LARM.fm brugerne mulighed for at samle deres egne arkiver og dele dem med andre i samme forskningsprojekt eller læsegruppe. Brugerne kan også forsyne udsendelserne med kommentarer, så andre studerende og forskere kan finde præcis det sted i fx Pressens Radioavis, hvor oplæseren nævner præsident Kennedy, eller en særlig udtale, som sprogforskere kan være interesserede i.

Kontakt

Projektleder Bente Larsen
LARM Audio Research Archive
Mobil:  51 48 93 74

Professor Poul Villaume
SAXO-Instituttet, Københavns Universitet
Mobil: 20 64 63 36