18. december 2012

Verdenskendt potteplante alvorligt truet af klimaforandringer

Udryddelse

Den populære stueblomst Afrikansk viol er et almindeligt syn i vindueskarme i Danmark og i resten af verden. Nu viser forskere fra Københavns Universitet, at den oprindelige vilde bestand er alvorligt truet af landændringer og klimaforandringer. På globalt plan udgør den årlige omsætning for violen mere end 170 millioner kroner.


 
Levested for Afrikansk Viol. Foto: Steffen Brøgger-Jensen.

Levested for Afrikansk Viol. Download pressebilledet i høj opløsning. Foto: Steffen Brøgger-Jensen.

Usambaraviolen, også kaldet den afrikanske viol, Saintpaulia H. Wendl., er blevet flittigt dyrket og solgt verden over, siden en tysk baron hentede nogle få planter hjem fra Tanzania for mere end et århundrede siden.

I mellemtiden er det dog gået ned af bakke for de vilde bestande. Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet, som har simuleret, hvad klimaforandringer vil betyde for arten i fremtiden.

- Vores forskning viser, at plantens levesteder vil skrumpe ind i takt med de klimaforandringer, vi forventer at opleve i fremtiden. Samtidig kan vi se, at det netop er i de mest udsatte områder, at planten har en stor variation i sit genetiske materiale. Det er især ærgerligt, fordi variationerne udgør et stort potentiale for kommerciel planteforædling, og desuden kan de genetiske forskelle lære os utroligt meget om, hvad der driver dannelsen af nye arter. Det fortæller postdoc Dimitar Dimitrov, der har ledt forskningen fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima Statens Naturhistoriske Museum.

Afrikansk viol. Foto: Steffen Brøgger-Jensen.

Afrikansk viol. Download pressebilledet i høj opløsning. Foto: Steffen Brøgger-Jensen.

Den usikre fremtid for Afrikansk viol bliver forstærket af, at plantens eneste levested er i og omkring bjergkæden Eastern Arc i Kenya og Tanzania.

Violen er begrænset til et område, som er mindre end Sjælland, og hvis natur generelt er under pres fra landbrug og lokalbefolkninger.

Desuden slår planten kun rødder langs stenfyldte vandløb i tropisk regnskov, og har derfor ikke mange nye steder at sprede sig til. Lektor Nikolaj Scharff fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima tilføjer:

- Den afrikanske viol er blot én ud af mange planter, der vil blive berørt af fremtidige klimaforandringer. Men den er et eksempel på de mange dyr og planter, som kun findes i ganske små områder på vores jordklode og derfor er særdeles sårbare over for menneskelig påvirkning.

På trods af disse begrænsninger har planten dog også vist sig overraskende tilpasningsdygtig, når man betragter den over en længere tidshorisont. Dimitar Dimitrov og hans kollegaer har påvist en nærmest eksplosiv udvikling af genetiske forskelle i lavlandsforekomsterne af Saintpaulia gennem de sidste fem millioner år, sammenlignet med de arter af Saintpaulia, der lever højere oppe i bjergene. Det viser, at det netop er i lavlandet, at der sker en omfattende artsudvikling.

Bjergkæden Eastern Arc i Tanzania og Kenya.

Bjergkæden Eastern Arc i Tanzania og Kenya. Download pressebilledet i høj opløsning. Foto: Nikolaj Scharff.

- Hvis vi vil beskytte de genetiske variationer af den afrikanske viol, skal vi prioritere indsatsen i lavlandet. Ellers risikerer arten at miste sit brede genetiske spektrum. Det vil give færre muligheder for at udvikle nye varianter via planteforædling og styrke de eksisterende, siger Dimitar Dimitrov.

Arterne i højlandet har væsentlig bedre fremtidsudsigter, da de lever i beskyttede områder og er udsat for knapt så alvorlige konsekvenser af klimaforandringerne.

Artiklen er publiceret i tidsskriftet PLOSone.
Dimitrov D, Nogués-Bravo D, Scharff N (2012) Why Do Tropical Mountains Support Exceptionally High Biodiversity? The Eastern Arc Mountains and the Drivers of Saintpaulia Diversity. PLoS ONE 7(11): e48908. doi:10.1371/journal.pone.0048908

Kontakt:

Lektor Nikolaj Scharff
Center for Makroøkologi, Evolution og Klima
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet.
Telefon: 3532 1107
Mobil:  42408088

 

Emner