22. februar 2012

Europæiske forskere i kamp mod aggressiv type 2-diabetes

METABOLISMEFORSKNING

I dag udvikler mere end hver tiende med forhøjet blodsukker på under to år regulær type 2-diabetes. Blandt dem, der får diagnosen, reagerer 10-20 procent så dårligt på den nuværende behandling, at de bliver meget syge af lidelsen. Et stort europæisk forskningssamarbejde med dansk deltagelse og EU-millioner i ryggen vil nu angribe aggressiv diabetes fra en lang række forskellige vinkler.

Risikoen for at udvikle type 2-diabetes ligger både i ændringer i generne og i ændringer af de bakterietyper, som lever i menneskets tarm. Foto af bakterier i tyktarmens slimhinde.- Med den viden vi har på området i dag, ser det ud til, at risikoen for at udvikle type 2-diabetes både ligger i ændringer i menneskets egne cirka 25.000 gener, og i ændringer af de flere hundrede forskellige bakterietyper, som lever i menneskets tarm, siger Oluf Borbye Pedersen, der er professor i molekylær metabolisme og genetik ved Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research og Lundbeckfondens Center for Genomisk Medicin på Københavns Universitet .

I alt 700 danske forsøgspersoner skal hjælpe forskerne

Professor Oluf Borbye Pedersen har netop modtaget en bevilling på 11 millioner kroner fra EU for et såkaldt Innovativt Medicinsk Initiativ til bl.a. at se på de mavetarmbakterier, som forskerne formoder kan spille en rolle i den aggressivt hurtige udvikling af diabetes.

Disse bakterier lever i anaerobe omgivelser, dvs. ilt dræber dem, så det er en forskningsmæssig og teknologisk udfordring at studere dem, men forskerne har skudt en genvej, og har fundet ud af at identificere tarmbakterierne ud fra deres DNA-opbygning.  

- Vi skal arbejde med en gruppe på 500 danskere, der lige har fået konstateret let forhøjet blodsukker og så følger vi dem med en række undersøgelser over de næste 18 måneder, fortæller Oluf Borbye Pedersen. Forskerne formoder, at bakteriefloraen kan påvirke risikoen for at udvikle type-2 diabetes.

- Vi vil undersøge om de personer, som har høj risiko for hurtig udvikling af diabetes har særlige ændringer i deres egen arvemasse, i sammensætningen af deres tarmbakterier og bestemte ændringer af proteiner i blodet. Derved håber vi at kunne fremstille et batteri af bio-markører hos de 10-20 procent, som meget hurtigt udvikler regulær type 2-diabetes. Vi forventer, at biomarkørerne på sigt kan blive en test, som lægerne kan bruge for på et meget tidligere tidspunkt at opspore mennesker, som er i særlig høj risiko for udvikling af en aggressiv diabetes.

Samarbejde skal skaffe tests og nye lægemidler 

- Den anden gruppe danskere er 200 ny-diagnosticerede type 2-diabetikere, som vi også følger i 18 måneder, fortsætter Oluf Borbye Pedersen.

- Vi skønner, at 10-20 procent af dem, udgør den gruppe, som bliver så frygteligt ramt af deres sukkersyge, og får komplikationer med for eksempel nyre-, nerve- og øjenskader og stort set ikke reagerer på den behandling vi har i dag. Også her vil vi ved hjælp af avancerede genteknologiske metoder undersøge, om de har en særlig sårbarhed i deres genmateriale, en ændring i tarmbakterierne og deres indvirkning på stofskiftet, eller ændringer i blodets sammensætning af proteiner.

Forskernes mål er også her en test som lægerne i fremtiden kan bruge til hurtig identifikation af patienter med aggressiv diabetes, så man hurtigt kan sætte ind med skræddersyede kost- og motionsændringer sammen med intensiverede og målrettede behandlinger med lægemidler, der skal kompensere for følgerne af de sygdomsdisponerende DNA-forandringer.

I det store EU-forskningssamarbejde deltager udover centret på Københavns Universitet en forskergruppe fra Danmarks Tekniske Universitet sammen med 19 andre europæiske universiteter. For at sikre, at forskningsresultaterne hurtigt kan blive til forebyggende tests og nye typer behandling til patienterne, har EU i dette projekt indgået partnerskab med fire farmaceutiske virksomheder: Sanofi, Servier, Novo Nordisk og Eli Lily.


Kontakt

Professor Oluf Borbye Pedersen 
Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research
Københavns Universitet
og Lundbeck Fondens Genforskningscenter, LuCamp 
Tlf: 30 75 90 50