9. februar 2012

EliteForsk-priser til drug designer og finansøkonomisk forsker

TOPKLASSE

To af Uddannelsesministeriets fem store EliteForsk-priser til yngre forskere i international topklasse lander i år hos forskere på Københavns Universitet. De prestigefulde priser på 1,2 millioner kroner går til professor Hans Bräuner-Osborne og professor Peter Norman Sørensen. Ved prisuddelingen den 9. februar får fire af universitetets ph.d.-studerende desuden overrakt EliteForsk-rejsestipendier.

Professor Hans Bräuner-Osborne (tv.) og professor Peter Norman Sørensen (th.) tilhører den internationale sværvægtsklasse og har en række priser og bevillinger med i bagagen, når de får overrakt EliteForsk-priserne. Fotograf: Mikal Schlosser/Københavns Universitet.Fra de allermindste byggesten i mennesket til adfærden på de finansielle markeder. Så bred er beskrivelsen, hvis man prøver at samle de to nye eliteforskeres fagområder. Fælles for Hans Bräuner-Osborne og Peter Norman Sørensen er, at de tilhører den internationale sværvægtsklasse og i forvejen har en række priser og bevillinger i rygsækken, når de i dag får overrakt EliteForsk-priserne af H.K.H. prins Joachim og uddannelsesminister Morten Østergaard. Begge forskere er glade og ydmyge over at modtage prisen:

- Det er en stor anerkendelse at få EliteForsk-prisen. Finansiel og økonomisk teori hører ikke altid til de mest accepterede forskningsområder blandt økonomer, og det giver anerkendelsen lidt ekstra vægt. EliteForsk-prisen sender et positivt signal om, at Danmark prioriterer den grundlæggende forskning, og det er jeg naturligvis meget glad for på mine forskerkollegers og egne vegne, siger Peter Norman Sørensen fra Økonomisk Institut.

Københavns Universitets anden EliteForsk-prismodtager professor Hans Bräuner-Osborne fra Institut for Molekylær Lægemiddelforskning supplerer. Han peger på, at dele af hans pris skal bruges på at støtte mere risikofyldte forskningsprojekter:

– For mig er det nysgerrighed og lyst, der driver værket. Forskning handler også om at tage chancer og modne konkrete ideer blandt talentfulde yngre, forskere i teamet – de økonomiske midler fra EliteForsk-prisen kan give de projekter i forskningsgruppen et velkomment skub i den rigtige retning. I sidste ende har forskningen et humanitært mål: lægemidler der gør livet lettere for patienterne.

Finansiel flokadfærd og finanskrise Professor Peter Norman Sørensen forsker i finansiel og økonomisl teori. Hans forskning kan bl.a. være med til at forklare startskuddet til finanskrisen. Fotograf: Mikal Schlosser/Københavns Universitet.

43-årige professor Peter Norman Sørensen forsker i finansiel og økonomisk teori og analyserer informationsdelingen mellem investorerne på de finansielle markeder og fortolker adfærden imellem dem. Ét omdrejningspunkt er at undersøge, hvordan de finansielle markeder kan fungere mere hensigtsmæssigt. Forståelsen for adfærd og motiver blandt aktørerne kan blandt andet hjælpe med at guide til indgreb og reguleringer af markederne som forebyggelse mod fremtidige finanskriser.

På børserne verden over følger investorer intenst med i for eksempel oliepriser, kornpriser og officielle meddelelser om salg og køb af store virksomheder. Alle informationer påvirker en dags køb og salg af aktier på de finansielle markeder. Men investorerne bliver også påvirket af, hvordan andre investorer opfører sig, og det skaber til tider en hordeadfærd, hvor alle 'løber samme vej':

- Priserne på de finansielle markeder reagerer meget på dage, hvor der er mange 'åbne' nyheder. Men det interessante er, at på dage, hvor der ikke åbenlyst sker det store, og der kun er få 'åbne' nyheder, svinger priserne også ganske meget. Det kan være tegn på, at investorerne tolker på, hvor meget viden de tror, andre investorer sidder inde med, og at de reagerer på den viden, som de tror, andre investorer skjuler for dem, fortæller Peter Norman Sørensen, :

- I USA var der en hordeadfærd, hvor alle involverede aktører ignorerede tegn på et økonomisk kollaps. Et af de mest kritiske tidspunkter under finanskrisen var da interbank-markedet i USA frøs til. Bankerne fik svært ved at låne af hinanden og det førte til de første bankkrak. Bankerne kunne potentielt skjule oplysninger om banktab, og såede tvivl om, hvilke banker, der havde tab og måske ville blive de næste, der krakkede, siger Peter Norman Sørensen og understreger, at situationen tydeliggjorde de typiske problemer, der er med informationsdeling i den finansielle verden.

Se videointerview med Peter Norman Sørensen og læs begrundelsen for tildelingen af EliteForsk-prisen på Styrelsen for Forskning og Innovations hjemmeside.

På bjergbestigning med drug design

Professor Hans Bräuner-Osborne forsker i menneskelige receptorer og signalstoffer og deltager b.la.i det tværfaglige forskningsinitiativ Food, Fitness and Pharma på Københavns Universitet, der har fokus på livsstilssygdomme. Fotograf: Mikal Schlosser/Københavns Universitet. 44-årige professor Hans Bräuner-Osborne leder af forskningsgruppen Molekylær Farmakologi på Institut for Molekylær Lægemiddelforskning forsker i, hvordan signalstoffer og potentielle lægemiddelstoffer virker på deres molekylære signalmodtagere. Han beskæftiger sig med de allermindste byggesten i mennesket – nærmere bestemt en særlig receptorfamilie, der er et potentielt mål for nye lægemidler. Gennem hele sin molekylærfarmakologiske karriere har Hans Bräuner-Osborne været fordybet i rationelt drug design, hvor forskere målrettet forsøger at ramme bestemte 'targets' i den menneskelige organisme.

Hans Brauner-Osborne og hans forskningsgruppen var de første til at klone og karakterisere receptoren GPRC6A, der fungerer som en slags omstillings-bord mellem cellens ydre og indre miljø og findes i mange af menneskets organer som for eksempel hjernen, lungerne, tarmene og musklerne:

– Andre var på sporet, men vi var de første til at publicere resultater. På den måde tør jeg godt kalde os pionerer. Siden vi klonede og karakteriserende GPRC6A, er vi langsomt blevet klogere på den vigtige rolle, receptoren spiller i den menneskelige organisme. Vores resultater indikerer, at receptoren har stor betydning for stofskiftet – og den er derfor interessant at undersøge med henblik på for eksempel fedme og type 2-diabetes, fortæller Hans Bräuner-Osborne, som deltager i det tværfaglige forskningsinitiativ Food, Fitness and Pharma på Københavns Universitet, der har fokus på livsstilssygdomme.

Når Hans Bräuner-Osborne ikke grundforsker i menneskelige receptorer og signalstoffer, bestiger han isklædte bjergtinder i fjerne verdensdele:

– Man kan godt sammenligne forskning med bjergklatring. Begge discipliner kræver mentalt overskud og byder på både succes og fiasko. I laboratoriet kan man opleve et pludseligt gennembrud efterfulgt af måneder uden resultater. På samme måde har jeg været på klatreture, hvor vi lå og ventede i base camp i en måned på grund af dårligt vejr. Desuden er man afhængig af andre mennesker, når man klatrer på bjerget – det er i høj grad et spørgsmål om tillid. Forskning er på mange måder også en holdsport, fortæller Hans Bräuner-Osborne.

Se videointerview med Hans Bräuner-Osborne og læs begrundelsen for tildelingen af EliteForsk-prisen på Styrelsen for Forsknings og Innovations hjemmeside.

Rejsestipendier og Sapere Aude-bevillinger

Udover de store EliteForsk-priser bliver der ved prisoverrækkelsen også uddelt 17 EliteForsk-rejsestipendier på 300.000 kroner til meget talentfulde unge ph.d.-studerende. Fire af disse stipendier går til ph.d.-studerende på Københavns Universitet – modtagerne er:

  • Johanne Mørch Jensen, Institut for Medicinalkemi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  • Tomas Laursen, Institut for Plantebiokemi og Bioteknologi, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
  • Morten Lundh, Biomedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  • Ana Nordberg, Center for informations- og innovationsret, Det Juridiske Fakultet

Til prisoverrækkelsen hædres også de unge forskere, der i slutningen af 2011 fik bevillinger fra Det Frie Forskningsråds Sapere-Aude karriereprogrammer: DFF-Forskningsleder og DDF-Ung Eliteforsker, der skal give forskningens elite de bedste betingelser.


Kontakt

Professor Hans Bräuner-Osborne
Institut for Molekylær Lægemiddelforskning
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Tlf. 39 17 96 59, mobil 61 30 85 50 

Professor Peter Norman Sørensen
Økonomisk Institut
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Tlf. 35 32 30 56

Nyhedsredaktør Anna Høxbro Bak
Mobil: 22 64 93 55

Emner