20. februar 2012

Indianermedicin bekæmper multiresistente bakteriestammer

Potent plante

Aggressive infektioner på hospitaler udgør et stigende sundhedsproblem verden over. Bakteriernes resistensudvikling er voldsom. Nu har en dansk ph.d. fra Københavns Universitet fundet et naturstof i en chilensk regnskovsplante, der effektivt understøtter virkningen af traditionel behandling med antibiotika.

Ph.d. Jes Gitz Holler har i sit forskningsprojekt kastet sig over en særlig resistensmekanisme i gule stafylokokker. Resistensudviklingen i lige nøjagtig den bakterie foregår meget hurtigt – der findes allerede bakteriestammer i USA og Grækenland, som man ikke har mulighed for at behandle: Foto: Jes Gitz Holler

– Jeg har fundet et naturstof i en chilensk avokadoplante, som virker i kombinationsbehandling med traditionelle antibiotika. Resistente bakterier er udstyret med en pumpefunktion i bakteriemembranen, der effektivt smider antibiotika ud, så snart det er trængt indenfor. Jeg har karakteriseret et naturstof, der hæmmer udpumpningen, så bakteriens forsvarsværker bliver slået i stykker, og antibiotikabehandlingen får lov at virke, fortæller Jes Gitz Holler, ph.d. fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Planten af Persea-familien har Jes Gitz Holler selv indsamlet i Chile, hvor avokadoplantens blade benyttes af Mapuche-indianerne til at hele sår. Forskningsresultaterne er netop publiceret i Journal of Antimicrobial Chemotherapy.

Syntesekemi for bæredygtig produktion

Såkaldt MIC-værdi er et mål for den mindst mulige koncentration af antibiotika, som helt hæmmer en bakteries vækst. Jes Gitz Holler kan med sit stof fra Mapuche-indianernes medicinskab sænke MIC-værdien mindst otte gange:

– Naturstoffet har stort potentiale og kan måske på længere sigt videreudvikles til et effektivt lægemiddel til bekæmpelse af de sejlivede stafylokokker. I øjeblikket er der ingen produkter på markedet, der benytter sig af samme pumpehæmmende mekanisme. Vi vil gerne forbedre det aktive stof ved syntesekemi i laboratoriet. På den måde sikrer vi også en bæredygtig produktion af et eventuelt lægemiddel til gavn for regnskovens planter, fortæller Jes Gitz Holler.

Jes Gitz Holler understreger, at et kommercielt produkt vil komme de chilenske indianere til gode. Der foreligger på nuværende tidspunkt en skriftlig aftale mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og de indfødtes repræsentant – ph.d. Alfonso Guzmán – som har hjulpet med at fremskaffe plantematerialet.

Bakterierne er foran i kapløbet

Gule stafylokokker – eller Staphylococcus aureus – er den mest almindelige årsag til, at der går betændelse i et operationssår. Men bakterierne kan være årsag til en lang række sygdomme – fra bylder og madforgiftning til livstruende infektioner som betændelse i hjertet. Bakterien har været et stort problem på alverdens sygehuse siden 1940’erne, og hidtil har lægemiddelindustrien udviklet nye antibiotika i takt med bakterieforekomsternes aggressive fremfærd. Men den udvikling er desværre ved at vende:

– Lægemiddelindustrien forsker stort set ikke i nye antibiotika. Det er simpelthen for dyrt i forhold til deres indtjeningsmuligheder, og der er flere penge i lægemidler til behandling af kroniske sygdomme som for eksempel diabetes. Bakterierne er derfor foran i kapløbet – resistensen stiger, og behandlingsmulighederne er få. Forskningen er nødt til at finde nye veje – naturstoffer er én af dem, understreger Jes Gitz Holler.

Kontakt

Jes Gitz Holler
Mobil: 41 59 37 32

Emner