2. februar 2012

Nyt grundforskningscenter har fokus på samspil mellem klima, permafrost og naturen i Grønland

Miljø

Markante forandringer i klimaet er et faktum. Specielt i Arktis har klimaændringer allerede medført væsentlige forskydninger i det komplekse sammenspil mellem planter, mikroorganismer og jordmiljøet. De næste seks år skal et nyt grundforskningscenter ved Københavns Universitet sætte yderligere fokus på disse ændringer med udgangspunkt i Grønland. Danmarks Grundforskningsfond har bevilget 60 millioner kroner til Center for Permafrost (CENPERM).

Landskabet ved ZackenbergKlimaændringer og naturens tilpasning til disse er to sider af samme sag. I Arktis ses bl.a. optøning af permafrost og ændringer i nedbørsmængder, næringsstoffer og plantevækst. Der er også ændringer i frigivelsen af en række drivhusgasser, som produceres, når der sker en mikrobiel nedbrydning af organisk stof. Selv om disse forandringer sker langt mod nord, har de stor betydning for det globale klima. Men forandringerne har også betydning for de lokale beboere i de arktiske egne i form af ændringer af f.eks. infrastruktur, landbrugsproduktion og fangst 

Tværvidenskab er vejen frem

En sammenhængende og tværvidenskabelig forskningsindsats i Grønland er vejen frem, mener professor og centerleder Bo Elberling fra Institut for Geografi og Geologi, IGG.

- CENPERM er en unik chance for at koble forskellige videnskabelige grene sammen i et ambitiøst og langsigtet initiativ. De processer, vi vil undersøge, er helt centrale for at kunne forudsige ændringer i hele den arktiske region. Vi har valgt at fokusere vores indsats i Grønland, fordi vi allerede har udført forskning dér i mere end 15 år og samtidig har en veludbygget infrastruktur, fortæller professoren, der har været på mere end 15 ekspeditioner til Arktisk Canada, Grønland, Svalbard and Antarktis.

Aktuel viden og gode løsninger

Danmarks Grundforskningsfond har bevilliget 60 millioner kroner til Center for Permafrost (CENPERM). Hér skal medarbejdere fra Institut for Geografi og Geologi på Københavns Universitet i de næste 6 år arbejde sammen med forskere fra Biologisk Institut og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Centerleder Bo ElberlingIfølge professor Bo Elberling skal CENPERM både bidrage til at indsamle ny aktuel viden i tæt samarbejde med nationale og internationale organisationer og samtidig komme med forslag til løsninger i samarbejde med forvaltere og myndigheder.

- Nogle af de store udfordringer bliver at starte feltaktiviteter op på en lang række lokaliteter og sikre samspillet mellem feltobservationer og forsøg i laboratoriet. Samtidig bliver det en udfordring at sikre at ny viden kan opskaleres, og derved bliver relevant for Grønland og Arktis som helhed, mener Bo Elberling.

Samarbejde med EU

Oprettelsen af CENPERM sker samtidig med, at samme forskergruppe ved Institut for Geografi og Geologi er blevet partner i et nyt stort EU-projekt ved navn PAGE21. Det er den største europæiske satsning med henblik på at forudsige fremtidig permafrost optøning og dertil knyttede drivhusgasbudgetter i global skala.

CENPERM er finansieret fra 1. februar 2012 og flytter ind på Øster Voldgade 10 i København den 1. april.

Yderligere informationer kan indhentes ved at kontakte centerleder Bo Elberling.
Mobil: 23 63 84 53.