16. februar 2012

Vigtigt skridt til effektivt at skabe og bevare stamceller

Stamcelleforskning

Forskere fra Danmark, Skotland og USA har skabt en kunstig udgave af proteinet Oct4, som mere effektivt end tidligere kan manipulere og omprogrammere voksne celler - fx hudceller - til celler med stamcelle-lignende egenskaber. Det kunstige Oct4, hjælper samtidig såkaldte embryonale stamcellerne med at forblive i den rene tilstand, hvorfra de kan blive til en hvilken som helst celle i kroppen.

Kunstigt protein bedre end naturen

Stamceller. Foto: Joshu BrickmanFor at omprogrammere og bringe voksne specifikke celler tilbage til stamcelle-stadiet, har man hidtil skullet tvinge cellekulturer til at overproducere Oct4. Proteinet er en afgørende gen-regulator for stamcellerne. Problemet har dog været, at for store mængder af Oct4 ødelægger stamcellernes egenskaber.

Nu har en gruppe af forskere fra blandt andet det danske stamcellecenter DanStem på Københavns Universitet formået at øge effekten af det naturlige protein uden fare for samtidig at ødelægge stamcellerne. Det har de gjort ved at skabe en kunstig udgave af proteinet Oct4. De nye forskningsresultater er netop offentliggjort i det internationale tidsskrift Cell Reports.

- Det viste sig, at vores kunstige Oct4 var langt bedre til at tænde for de gener, der fortæller celler, hvordan de skal være stamceller, forklarer professor Joshua Brickmann fra DanStem. Amerikanske Joshua Brickman er en af forskerne bag den nye opdagelse. Udover DanStem, er han også tilknyttet Centre for Regenerative Medicine på University of Edinburgh.

Vigtigt nyt skridt for stamcelleforskningen

Joshu Brickman forklarer, at det kunstige Oct4 viste sig at være meget effektivt i forhold til at bevare embryonale stamcellers egenskaber.

- Embryonale stamceller er kendetegnet ved deres evne til at dele sig uendeligt, og ved at de kan udvikle sig til alle typer af celler i kroppen. Man siger, at de er pluripotente. Men for at kunne bruge stamceller til sygdomsbehandling, er vi nødt til at kunne bibeholde dem i ren tilstand indtil, de skal bruges. Når vi så ønsker at udvikle stamceller til specifikke celler, f.eks. insulin-producerende beta celler eller nerveceller i hjernen, vil vi gerne have, at denne udviklingsproces er meget præcis og effektiv. Det første skridt til at få dette til at ske, er at forstå, hvordan stamceller kan bibeholde deres pluripotente egenskaber, siger Joshua Brickman og tilføjer, at det bidrager de nye resultater til.

Perspektiver for skræddersyet sygdomsbehandling

Forskernes nye resultater har også vist en anden, meget vigtig ting, nemlig at det kunstige Oct4 er utrolig virksomt i forhold til at manipulere og re-programmere voksne celler til celler med stamcelle-lignende egenskaber.

- De voksne celler kan tages fra patienter med det formål at få en større indsigt i såkaldt degenerative sygdomme såsom type 1 diabetes og alzheimers. Og på længere sigt også med henblik på eventuelle skræddersyede sygdomsbehandlinger, hvor udgangspunktet er patientens eget væv, fortæller Joshua Brickman.

Lettere at skabe stamceller i fremtiden 

Det syntetiske protein Oct4 var faktisk også i stand til at understøtte udviklingen af celler med stamcelle-lignende egenskaber fra voksne celler under betingelser, hvor de normalt ikke vokser. Opdagelsen kan derfor også hjælpe forskerne med at finde nye måder til at skabe stamceller i laboratoriet.

- Vores opdagelse er derfor også et vigtigt skridt i retning af at skabe og opretholde stamceller langt mere effektivt, afslutter Joshua Brickman. 

Artiklen "Transcriptional Activation by Oct4 Is Sufficient for the Maintenance and Induction of Pluripotency" er udgivet i tidsskriftet Cell Report den 16. februar.

Kontakt

Professor Joshua Brickman
Stamcellecenteret Danstem
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Mobil: + 44 7736 775485

Forskningskoordinator Johanne Keiding
Stamcellecenteret Damstem
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Mobil: 20 56 00 63