22. marts 2012

Flere unge kan få en studieplads

VIDENSVÆKST

Københavns Universitets har øget antallet af studiepladser med mere end ti procent over blot to år. Fra 2011 til 2012 vokser optaget med fem procent, så der i år er 6.984 studiepladser.

Københavns Universitet har igen i år gjort en ekstra indsats for at oprette ekstra studiepladser. I 2012 får 361 flere unge mulighed for at få en studieplads sammenlignet med sidste år.

Traditionen tro holder Københavns Universitet Immatrikulation for de nye studerende i september. Foto fra Immatrikulationsfesten 2011.

Traditionen tro holder Københavns Universitet
Immatrikulation for de nye studerende i
september. Foto fra Immatrikulationsfesten 2011.

- I 2012 øger Københavns Universitet antallet af studiepladser til nye bachelorstuderende fra sidste års 6.623 pladser til 6.984 pladser. Det svarer til en kapacitetsstigning på fem procent, siger studiechef Claus Nielsen og understreger, at universitetet sidste år også øgede antallet af studiepladser med fem procent.

- For ansøgerne er det glædeligt, at der igen i år er flere studiepladser at søge på Københavns Universitet. Det vil gøre det muligt for endnu flere at realisere deres uddannelses- og jobdrømme, siger studiechef Claus Nielsen.

Med stigningen i antallet at studiepladser medvirker Københavns Universitet til at indfri regeringens målsætning om, at 25 procent af en ungdomsårgang får en lang videregående uddannelse.

Populære pladser

Studiechef Claus Nielsen forventer ikke, at det bliver svært at få de nye studiepladser besat, da universitetet kun havde ganske få ledige studiepladser på enkelte uddannelser i 2011:

- Der er en stor søgning til Københavns Universitets uddannelser, og vi regner med, at hovedparten af de ekstra studiepladser kan besættes med kvalificerede ansøgere. Men vi kender først den endelige fordeling af ansøgerne i midten af juli, da der er ansøgningsfrist i kvote 1 den 5. juli.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet bidrager til stigningen med 45 nye pladser på Statskundskab, 20 på Økonomi, 10 på Sociologi og 5 på Antropologi.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at imødekomme samfundets efterspørgsel efter studiepladser. Og det vil sikkert begejstre mange unge, at for eksempel Statskundskab, der er stærkt adgangsbegrænset, øger kapaciteten. Vi håber, at politikerne nu også vil leve op til deres ansvar og afsætte flere midler til uddannelse og forskning, så uddannelserne kan bevare deres kvalitet, siger dekan Troels Østergaard Sørensen fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Til efteråret skal Folketinget tage stilling til, om taxametertilskuddet til blandt andet de samfundsvidenskabelige uddannelser skal beskæres og om globaliseringsmidlerne skal videreføres.


Kontakt

Studiechef Claus Nielsen, Uddannelsesservice
Mobil: 28 75 29 08

Dekan Troels Østergaard Sørensen, Det Samfundsvidenskabelige Falultet
Mobil: 28 75 35 35 

Emner