Ny plan sikrer løft af timetal – Københavns Universitet

Nyheder > Alle nyheder > 2012.3 > Ny plan sikrer løft af...

05. marts 2012

Ny plan sikrer løft af timetal

Uddannelse

Københavns Universitet iværksætter nu en plan for at styrke undervisningen. Planen er blandt andet til gavn for de humanistiske uddannelser, hvor de studerende har kritiseret det lave timetal.

Humaniorastuderende demonstrerer i foråret 2011 mod underfinansierede uddannelser. Københavns Universitet vil blandt andet indføre et obligatorisk minimumstimetal på otte timer om ugen fra efteråret 2013. Minimumstallet skal stige til 12 timer i 2016. Universitetet vil også udarbejde anbefalede ugeplaner for 37 timers studieaktivitet i semesterugerne på alle uddannelser.

- Vi har en forventning om, at de studerende studerer på fuld tid. Universitetet skal omvendt levere uddannelser af højeste kvalitet og give de studerende adgang til et varieret og omfattende udbud af fag. Vi har lyttet til de studerendes kritik og vil nu stille endnu højere krav til fagene, siger rektor Ralf Hemmingsen.

Andet end undervisningstimer

Som led i planen skal fagene udarbejde ugeplaner, der beskriver, hvordan de studerendes 37 timers studie-arbejdsuge kan se ud med timer med underviserne, seminarer, laboratorieøvelser, workshops, vejledning, e-læring, gruppearbejde, opgaveskrivning og forberedelse.

- En universitetsuddannelse er mere end undervisningstimer. Det handler for eksempel også om moderne undervisningsformer, undervisernes kompetencer og de studerendes forberedelser. Men de samlede læreprocesser og udbytte for studerende påvirkes også af antallet af timer. Derfor vil vi prioritere undervisningen. Det kan være svært for studerende med få undervisningstimer. Ugeplanerne skal være en hjælp til dem, så de kan bruge tiden optimalt, fastslår Ralf Hemmingsen.

Bedre udnyttelse af ressourcer

Initiativet følger op på Københavns Universitets Strategi 2016 og projekt Den Gode Uddannelse, der de sidste to år har igaHumaniorastuderende demonstrerer i foråret 2011 mod underfinansierede uddannelser.ngsat 60 projekter til at styrke uddannelsernes kvalitet. Universitetet har desuden lavet en intern undersøgelse, som viser, at der er sammenhæng mellem antal timer og hvor hurtigt, de studerende gennemfører studierne.

Rektor understreger, at der ikke er tvivl om, at nogle af de små fag er presset økonomisk, og har svært ved at tilbyde timer nok. Det øgede timetal bliver finansieret af en særlig småfagsbevilling internt på Københavns Universitet og bedre udnyttelse af ressourcerne; eksempelvis højere tærskel for oprettelse af valgfag mv.

90 procent af bacheloruddannelserne har i dag mere end 8 timers undervisning per uge. 98,5 procent af Københavns Universitets studerende går på de uddannelser. På uddannelser som for eksempel økonomi og lægevidenskab har de studerende mere end 15 timers undervisning om ugen. Planen vil således i første omgang påvirke 350 bachelorstuderende, som i dag modtager mindre end otte timers undervisning om ugen.

Planen indebærer, at minimumstallet på alle uddannelser ikke må betales ved at reducere antallet af timer på de mange uddannelser, der allerede i dag ligger over den obligatoriske grænse.


Kontakt

Vicedirektør, kommunikation og forskningsformidling Jasper Steen Winkel
KU Kommunikation
Mobil: 28 75 42 62