Nyt internationalt projekt undersøger effekten af intensiv træning – Københavns Universitet

Nyheder > Alle nyheder > 2012 > 2012.3 > Intensiv træning

02. marts 2012

Nyt internationalt projekt undersøger effekten af intensiv træning

Træning er en tidsrøver

Forskere fra Københavns Universitet og den danske virksomhed Medical Prognosis Institute A/S deltager i et stort anlagt EU-finansieret forskningsprojekt, som i de næste fire år sætter fokus på effekten af kortvarig træning med høj intensitet. 240 frivillige forsøgspersoner i fem lande skal svede til ære for videnskaben.

Kortvarig træning med høj intensitet tre gange om ugen – det er en opskrift, som nu skal underkastes grundige studier. EU’s syvende rammeprogram har bevilget i alt 45 millioner kroner til et internationalt forskningsprojekt, som skal teste nye, effektive træningsprogrammer og deres effekt på europæernes helbred.

Forskere ved, at fysisk træning – udført som udholdenheds- eller styrketræning – øger insulinfølsomheden både hos raske og hos type 2-diabetikere. Men befolkningen er i tidsnød:

– Tid er altid en faktor, når folk skal forklare, hvorfor de ikke får dyrket motion. Hvis vi kan vise, at det nye træningsprogram er lige så – eller måske endda mere – effektivt end traditionelle træningsprogrammer og statslige motionsråd, vil befolkningen få bedre tid til at forbedre formen og undgå livsstilssygdomme som fx type 2-diabetes, siger lektor Jørn Wulff Helge fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og fortsætter: 

– Små studier antyder, at kortvarig træning med høj intensitet er mere gavnligt for din fysiske form og insulinfølsomhed end længere træningsprogrammer, hvor kroppen ikke presses nær så hårdt. Vi vil nu i samarbejde med samarbejdspartnere i udlandet teste et nyt træningsprogram på i alt 240 frivillige forsøgspersoner i fem lande.  

Træningsprogrammet består af tre gange 15 minutters hård træning om ugen i seks uger. 60 personer skal testes på Københavns Universitet.

Vil forudsige effekten af træning

Samtidig vil forskerne i projektet METAPREDICT – Predicting Human Metabolic Responses Using Advanced Genomics forsøge at finde ud af, hvorfor nogle mennesker ikke responderer på fysisk træning. Målet er at beskrive, hvad der kendetegner de omkring 20 procent af befolkningen, der ingen gavn har af træning og motion. Forskerne vil endvidere undersøge, hvad der er fælles for det fåtal af mennesker, der ligefrem får forværret deres helbred af fysisk udfoldelse.

Medical Prognosis Institute A/S i Hørsholm har i samarbejde med andre partnere i projektet udviklet en avanceret analytisk testmetode, som ved hjælp af særlige statistiske værktøjer kan forudsige, hvem der får forværret helbredet af træning. Hvis forudsigelserne bliver bekræftet af det nye europæiske studie på 240 mennesker, er der basis for at søge myndighederne om tilladelse til en bred markedsføring af testmetoden.

Andre dele af METAPREDICT-projektet vil tage udgangspunkt i genetiske studier af enæggede tvillinger, som er opvokset i samme miljø, men responderer forskelligt på motion – fx i form af øget iltoptagelse eller højere grad af insulinfølsomhed.

– Forskningsprojektets forskellige internationale undersøgelsesresultater kan forhåbentlig som helhed lede til bedre individualiseret behandling af fedme, hjerte-kar-sygdomme og type 2-diabetes – som er et stigende problem i den vestlige verden. Hvis vi kan lokalisere et problem, er det også nemmere at skræddersy et effektivt behandlingsforløb – enten ved hjælp af livsstilsændringer eller medicin, siger lektor Jørn Wulff Helge. 

Kontakt:

Lektor Jørn Wulff Helge
Mobil: 28 75 75 06