9. marts 2012

Nyt forskningssamarbejde sætter fokus på rehabilitering

Bedre Sundhed til borgerne

Ny forskning fra Københavns Universitet skal supplere Københavns Kommunes løbende effektmålinger på rehabilitering – særligt i forhold til kronisk syge borgere med diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Københavns Kommune finansierer nu et fuldt professorat på Københavns Universitet, der blandt andet skal kortlægge forebyggelsesindsatsen i forbindelse med rehabilitering.

– Vi skal have gjort københavnerne sundere og mere aktive. For vi ved, at motion er den bedste måde at forebygge fx diabetes og hjerte-karsygdomme. Vi ved også, at motion er den bedste måde at behandle en lang række sygdomme. Men vi skal have mere viden om, hvordan vi bedst får folk motiveret til at være aktive, siger Henning Langberg, som er ny professor i rehabilitering på Københavns Universitet.

Langsigtet investering for sundere livsstil

Rehabilitering handler om at genvinde tabte evner – men også om en forebyggelsesindsats, der støtter svækkede borgere i at leve et så godt og selvstændigt liv som muligt. Aldringstendensen i samfundet får store konsekvenser for sundheden, og der er derfor behov for nytænkning på forebyggelses- og rehabiliteringsområdet.Nyt professorat sætter fokus på kommunal rehabilitering

Et af de helt centrale emner i det nye forskningssamarbejde bliver, hvordan kommunen kan sætte ind med forebyggelse så tidligt som muligt, så man udskyder eller forhindrer sygdom og i sidste ende sparer penge på hospitalsindlæggelser, sygepleje og hjemmehjælp. Professoratet i kommunal rehabilitering er på den måde en langsigtet investering.

Utraditionel alliance

Det er første gang, en kommune er med til at finansiere et fuldt professorat på Københavns Universitet. Men det ligger lige for at bidrage til det utraditionelle og banebrydende forskningssamarbejde, fortæller sundheds- og omsorgsborgmester og leder af SF København Ninna Thomsen.

– I år har vi blandt andet sat os det mål at blive endnu bedre til at støtte og træne de borgere, der modtager hjælp fra kommunen, så de får kræfterne til at klare dagligdagen selv, siger Ninna Thomsen.

Tidligere seniorforsker ved Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital, Henning Langberg, tiltrådte 1. marts den nye stilling som professor i kommunal rehabilitering. Med professoratet lægger Københavns Universitet og Københavns Kommune op til et mere systematisk samarbejde.

– Vi ser frem til gensidigt at sætte fokus på nogle af de forskningsmæssige udfordringer, der har betydning for folkesundheden, siger institutleder Mette Madsen.

Kontakt:

Professor Henning Langberg
Mobil 26 12 79 13