3. marts 2012

Udsigt til mindre antibiotikaforbrug i landbruget

Antibiotika

Resistente bakterier udgør i dag en stor trussel for vores sundhed. Antibiotikaforbruget i svineproduktionen er en af kilderne til resistente bakterier hos mennesker. Nu viser et ph.d.-projekt fra Københavns Universitet, at man kan nedbringe forbruget af antibiotika i landbruget ved at diagnosticere en almindelig tarmbakterie hos svin mere præcist.

So med smågriseEuropæisk specialdyrlæge i svinesygdomme, ph.d.-studerende Ken Steen Pedersen fra Københavns Universitet har netop afsluttet sit ph.d.-projekt, hvor han giver konkrete forslag til, hvordan dansk landbrug i fremtiden kan nedbringe forbruget af antibiotika i svineproduktionen:

- Størstedelen af den antibiotikamedicin, som bliver udskrevet til grise, går til at behandle bakterien Lawsonia intracellularis, som fremkalder diarré. Men vi kan se, at de nuværende diagnostiske metoder har overvurderet forekomsten af denne bakterie, siger Ken Steen Pedersen.

Ny diagnosticeringsmetode reducerer antibiotikaforbruget

I ph.d.-projektet viser Ken Steen Pedersen, at man ved at udskifte den nuværende diagnosticeringsmetode med en ny genbaseret teknik, kaldet kvantitativ PCR, kan få et langt mere retvisende svar på, om grisen reelt har diarrebakterien:

- I praksis vil det reducere antibiotikaforbruget i landbruget betydeligt, fordi man i mange tilfælde undgår at fejldiagnosticere grisene. Faktisk viser vores beregninger, at landbruget med den nye metode kan spare 5 ton antibiotika om året. Det svarer til en reduktion på fire procent iPattegris landbrugets samlede antibiotikaforbrug, understreger ph.d. og specialdyrlæge Ken Steen Pedersen.

Den nye diagnosticeringsmetode er allerede kommercielt tilgængelig for praktiserende dyrlæger.

Projektet er lavet i samarbejde med Videncenter for svineproduktion under Landbrug og Fødevare samt Veterinærinstituttet på DTU.

Københavns Universitet indledte i 2008 en større forskningsmæssig satsning for at nedbringe antibiotikaforbruget til svin. Satsningen indgår i det nyetablerede HERD-center (Centre for Herd-oriented Education, Research and Development).  

Ph.d. forsvar

Ken Steen Pedersen forsvarede sin ph.d.-afhandling fredag den 2. marts på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Kontakt

Ken Steen Pedersen
Mobil 42 22 39 48 

Professor Jens Peter Nielsen
Mobil 21 25 59 26