19. april 2012

Hjerneekspert får forskningskommunikationsprisen

Formidlingspris

Professor Albert Gjedde har i en menneskealder arbejdet målrettet på at omsætte forskningsresultater i den kemitunge ende af skalaen til krystalklar tale. Den ivrigt formidlende hjerneforsker på Københavns Universitet modtager nu Uddannelsesministeriets forskningskommunikationspris 2012.

Til daglig passer han en karriere som international topforsker på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Men samtidig arbejder Albert Gjedde vedholdende og energisk på at udbrede kendskabet til hjernen og dens betydning for den menneskelige tilværelse:

– Hjernen er et dybt kompliceret og vidt rækkende fagområde, og der er stadig masser af blinde pletter på forskningslandkortet. Der ligger en stor formidlingsopgave i at arbejde med et emne, der er så vigtigt for alle mennesker – og samtidig en form for etisk ansvar. Ud af den fysiologiske og medicinske hjerneforskning rejser vi spørgsmål, der fortjener både omtanke og offentlig debat. Hvor sidder bevidstheden? Hvornår er man ved bevidsthed? I sidste ende: Hvad er et menneske? spørger professor og prismodtager Albert Gjedde retorisk.

Molekyler med mening

Albert Gjedde mestrer den svære kunst at gøre komplicerede emner forståelige – vel at mærke uden at gå på kompromis med den faglige kvalitet. Han leder til daglig Institut for Neurovidenskab og Farmakologi på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Instituttets motto er Minds make molecules – molecules make sense, og ifølge Albert Gjedde illustrerer valgsproget fint forskningsarbejdet på instituttet:

– Vi undersøger de molekyler eller signalstoffer, som hjernen producerer – hvor binder de? Hvordan er de opbygget? Hvilke egenskaber besidder de, og hvad betyder det for hjernens funktioner? Signalstofferne påvirker hjernens nerveceller til at producere meningsindhold – altså det vi i mangel af bedre kan kalde en bevidsthedstilstand. Ind i mellem er der knas på hjernens signallinjer så sense bliver til nonsense og sundhed til sygdom. Her kan forskere forsøge at udvikle lægemidler, der påvirker hjerneaktiviteten i positiv retning, fortæller Albert Gjedde uden at lægge skjul på de usikkerheder og åbne spørgsmål, der er en stor del af forskernes hverdag, når det handler om den komplicerede menneskelige hjerne.

Rejsende i hjernens mysterier

Årets modtager af Uddannelsesministeriets forskningskommunikationspris er en utrættelig foredragsholder og har rakket land og rige rundt som rejsende i de mysterier, der udspiller sig på øverste etage i menneskekroppen. Desuden har Albert Gjedde taget initiativ til European Dana Alliance for the Brain og deltaget aktivt i Hjerneåret og Hjerneforum.

Albert Gjeddes formidling er for alle aldersgrupper og spænder vidt fra foredrag på Den Europæiske Filmhøjskole over taler i patientforeninger og interesseorganisationer til deltagelse i Dansk Naturvidenskabsfestival og Forskningens Døgn. Den nyslåede prisvinder dækker alle aspekter af hjerneforskningens betydning – fra praktiske spørgsmål om hvordan pårørende til demente kan komme i kontakt med patienterne, over hjernens behandling af synsindtryk til de etiske og filosofiske konsekvenser af, at vi opnår stadig større viden om forholdet mellem hjerne, bevidsthed og personlighed.

Læs mere på Uddannelsesministeriets hjemmeside

Kontakt:

Professor Albert Gjedde, mobil 29 17 76 01