18. april 2012

Kostændringer hjælper nogle børn med ADHD

Forskere fra Københavns Universitet har sammen med eksperter fra børne- og ungdomspsykiatrien netop færdiggjort en omfattende rapport, der gennemgår de studier, der indtil nu er lavet om kostens betydning for børn med ADHD. Rapporten viser, at der ligger et potentiale i kostændringer for børn med ADHD, men at vi stadig mangler essentiel viden på området.

Den omfattende rapport gennemgår den videnskabelige litteratur om kostens betydning for børn med ADHD:

- Vi kan konkludere, at der er brug for mere forskning på området. Meget tyder på, at man ved at ændre på kosten kan forbedre tilstanden for nogle børn med ADHD, siger professor i børneernæring fra Institut for Human Ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Kim Fleischer Michaelsen, som står i spidsen for undersøgelsen.

Professor Kim Fleischer understreger, at der er brug for mere forskning på området:

- Flere af studierne viser for eksempel, at fedtsyrer fra fede fisk dæmper symptomerne. Andre undersøgelser viser ingen effekt. Eliminationsdiæter ser også lovende ud. Her undersøger man, om der er noget i kosten, som børnene ikke kan tåle. Men vi mangler stadig viden om, hvilke børn med ADHD, der kan hjælpes med kostændringer, hvor god effekten er på længere sigt og hvad kostændringerne betyder for børnenes helbred.

Kostændringer hjælper ikke alle

Rapporten viser, at det ikke er alle børn med ADHD, der har gavn af kostændringer, og at der stadig er mange ukendte faktorer. Børne- og ungdomspsykiater overlæge Tine Houmann siger:

- Der er forskellige typer af ADHD, og forstyrrelsen skyldes formentlig et samspil mellem genetiske og miljømæssige faktorer. Vi ved, at børn med ADHD reagerer meget forskelligt på både medicin og kostændringer. Der er derfor brug for at undersøge, hvilke børn, der har gavn af kostændringer, og om vi kan identificere genetiske eller miljømæssige faktorer, der kan forudsige dette.

Brug for større undersøgelser

Eksperterne håber, at man ved at få mere viden på området kan reducere anvendelsen af medicin og i stedet udvikle særlige kostråd til børnene:

- Det er lovende, at mange forskningsresultater tyder på, at kostændringer kan hjælpe nogle børn med ADHD. Men det er helt afgørende, at der bliver gennemført større undersøgelser med kostændringer hos børn med ADHD for at se, hvor god effekten er og hvor lang tid den varer, siger Kim Fleischer Michaelsen, der understeger, at forældre ikke bør diætbehandle deres børn uden professionel rådgivning.

Rapporten Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn er finansieret af Socialministeriet, der ønskede en detaljeret og systematisk gennemgang af litteraturen inden for dette område med henblik på at forbedre behandlingsmulighederne for børn med ADHD.


Kontakt

Professor Kim Fleischer Michaelsen, mobil 24 65 35 26
Overlæge Tine Houmann, mobil 26 17 94 73