4. april 2012

Ny foderplante ruster landmænd til klimaforandringer

Plantepatent

Forskere fra bl.a. Københavns Universitet har udviklet en ny type af den majs-lignende plante durra, der kan få stor betydning for fødevareforsyningen i verdens tørkeområder. I modsætning til den traditionelle, tørkeresistente durra-plante, som er en vigtig afgrøde i bl.a. Afrika, Kina og USA, kan den nye type ikke danne giftig cyanid, når den bliver udsat for langvarig tørke. Det betyder, at landmænd i tørkeramte områder ikke behøver at kassere deres durraafgrøder i fremtiden.

Durra-afgrøder

Durra-afgrøder. Foto: Peter Stuart.

Durra, eller sorghum, er en vigtig foderafgrøde i mange lande, blandt andet i USA, Afrika, Kina og Australien. Planten bliver dyrket i stedet for majs, fordi den giver større udbytte af biomasse og bedre tåler lange tørkeperioder. Men når durraplanten bliver udsat for tørke, producerer den store mængder såkaldt dhurrin, der danner giftig cyanid, dvs. blåsyre.

Må kassere deres afgrøder

Det sætter landmændene i et stort dilemma. Når de i en tørkeperiode har allermest brug for foder til deres dyr, må de ofte kassere deres durra-afgrøde, fordi de ikke ved, hvor giftig den er og hvor meget dyrene kan tåle at æde uden at få cyanidforgiftning.

Landmand på durra-mark

Landmand på durra-mark. Foto: Peter Stuart.

Alene i Australien taber landmændene hvert år på denne konto et trecifret millionbeløb: 

 - Det er et alvorligt problem for landmænd i store dele af verden, at durra-planten producerer store mængder af naturstoffet dhurrin, når den udsættes for tørke. Dhurrin bliver nedbrudt til giftig cyanid eller blåsyre, når et dyr æder planten. Så når der er tørke og allermest brug for foder, kan landmanden ikke længere bruge afgrøden, og så går den til spilde, siger professor i plantebiokemi ved Københavns Universitet, Birger Lindberg Møller.

Ny, giftfri durra-type er et gennembrud

Nu har Birger Lindberg Møller og hans forskergruppe i samarbejde med blandt andre Monash University i Australien udviklet en durra-plante, der ikke kan producere blåsyre.

I stedet for at bruge gensplejsning har forskerne brugt planteforædling og avancerede biokemiske og molekylærbiologiske screeningsmetoder:

- Det er et gennembrud, som globalt set kan få stor betydning for landbruget, ikke mindst under varmere himmelstrøg, hvor klimaforandringerne fremover forventes at skabe længere og hyppigere  tørkeperioder. Særligt i Afrika, hvor mange landmænd ikke har råd til at købe nyt foder i tørkeperioder, vil det være et fremskridt, at de roligt kan fodre deres dyr med den durra, som de i selv kan dyrke, understreger Birger Lindberg Møller.

Københavns Universitet har sammen med Monash University indsendt en patentansøgning, og forskningsresultaterne er netop blevet publiceret i det ansete tidsskrift Plant Biotechnology Journal 10 (se artiklen i pdf).

Copenhagen Plant Science Center samler planteforskningen

Professor Birger Lindberg Møller er en internationalt førende forsker i opklaring af den måde, hvorpå planter producerer bioaktive naturstoffer. Forskningsområdet vil være en central del af forskningsprofilen for det kommende Copenhagen Plant Science Center.

Centeret vil samle Københavns Universitets forskning og uddannelse inden for planter og plantebaserede fødevarer og give endnu bedre mulighed for samarbejde med erhvervslivet. 

Onsdag den 28. marts besøgte Maive Rute, direktør for Food, Agriculture and Biotechnology i EU Kommissionen, nogle af de forskningsmiljøer, der i fremtiden vil udgøre Copenhagen Plant Science Center. Formålet med besøget var at undersøge mulighederne for nye, store EU-satsninger og investeringer på plante- og bioenergiområdet:

- Besøget er vigtigt, fordi det åbner op for, at danske forskningsresultater fremover i endnu højere grad i samarbejde med både mindre og større virksomheder kan omsættes til konkrete produkter og udvikling af strategier, der imødegår nogle af de udfordringer som  klimaændringerne giver med hensyn til nedsat udbytte og udbredelse af nye plantesygdomme. Der er hårdt brug for videnbaserede løsninger inden for bioenergi, fødevarer, medicin og andre biobaserede råvarer til gavn for både forskning og erhvervsliv, siger professor Poul Erik Jensen, der sammen med Birger Lindberg Møller er de konstituerede ledere for centeret.

Læs mere på Copenhagen Plant Science Centers hjemmeside.  

Kontakt

Professor i biokemi Birger Lindberg Møller, Københavns Unversitet
Mobil 20 43 34 11

Professor i molekylær plantebiologi Poul Erik Jensen, Københavns Universitet
Mobil: 61 34 46 37