25. april 2012

Overskud forebygger yo-yo-økonomi

Kistebunden

Information har i dag en stort opsat artikel om universiteternes store overskud og egenkapital. Artiklen er desværre vildledende.

Nærbillede af mønt. Foto: DavidDennis, Flickr.

- Lige nu er der ingen, der kender universiteternes økonomi for de kommende år og ved, om globaliseringsmidlerne bliver videreført. Hvis det hul i kassen ikke bliver fyldt op, har Københavns Universitet reelt kun råd til at dække de manglende indtægter ét år. Så er kassen tom. Så længe politikerne år efter år ikke indgår en langsigtet økonomisk ramme om universiteterne, er det helt uansvarligt ikke at have en egenkapital, fastslår universitetsdirektør Jørgen Honoré.

Her henviser han til, at universitetet risikerer at mangle 300 mio. kroner i globaliseringsmidler, som er den pulje, Folketinget har brugt de senere år til at ruste universiteterne til den globale konkurrence. Hvis politikerne omvendt finder disse midler ved efterårets forhandlinger, har Københavns Universitet planer om at afsætte flere midler til løft af uddannelserne og til tværgående forskningssamarbejder. 

Penge til byggeri

Det er en misforståelse, at en egenkapital er et udtryk for penge på kistebunden, som universiteterne blot kan bruge. Information beregner Københavns Universitets egenkapital til 1,3 mia. kroner. Avisen udregning tager ikke højde for:

  • Universitetets forventede ekstraordinære udgifter til en sammenlægning af fakulteter og til nyt byggeri på Amager, ved Panum og langs Nørre Alle på omkring 200 millioner kroner.
  • Den såkaldte statsforskrivning på knap 300 mio. kroner. Det er penge, som universitetet ikke har eller kan råde over, og som med et pennestrøg er fjernet fra universitetets egenkapital fra den 1. januar i år. 
  • Midlerne til et såkaldt mageskifte omkring bygninger med Bygningsstyrelsen, samt gældsbreve med Bygningsstyrelsen for donerede bygninger. I alt knap andre 150 mio. kroner, som universiteterne heller ikke kan bruge til forskning og uddannelse. 

- En stor del af vores opsparing er disponeret til konkrete formål i fremtiden. Vi kan ikke drive universitetet visionært og efter langsigtede planer, hvis vi ikke har en opsparing. Tænk blot på de forpligtelser vi har i forhold til de mange nye forskere, vi uddanner, som skal gennem et fireårigt uddannelsesforløb og senere måske søge stillinger hos os. Vi er også ved at lave et kvalitetsløft af uddannelserne. Derfor kan vi ikke have en yo-yo økonomi med årlige omfattende afskedigelser, når udsigten for økonomisk nedgang truer, siger universitetsdirektør Jørgen Honoré.

Ansvarlig planlægning

Revisionsfirmaet PWC har tidligere – på det daværende Videnskabsministeriums foranledning - anbefalet, at universiteternes egenkapital bør udgøre 7,5-15 procent af universiteternes omsætning. PWC udtalte dengang, at de danske universiteter havde brug for en markant større egenkapital for at kunne planlægge nye studier og forskningsområder fem - ti år ud i fremtiden. Universitetets egenkapital er i øjeblikket på cirka 13 procent, og målsætningen er at nedbringe den til 6,5 procent, når der er mere klarhed over den fremtidige økonomi for universiteterne.


Kontakt

Vicedirektør, kommunikation og forskningsformidling Jasper Steen Winkel
Mobil: 28 75 42 62