18. april 2012

Skærpet tilsyn af universitetet er ophørt

Gennemlyst

Uddannelsesministeriet har nu afsluttet sit skærpede tilsyn med Københavns Universitet. Tilsynet blev iværksat i marts 2011 på baggrund af Penkowa-sagen.

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har gennemgået de administrative procedurer på universitetet og undersøgt de almindelige sagsgange. I en rapport konkluderer de, at der er fundet tilfredsstillende forhold men anbefaler også, at nogle procedurer gøres klarere.

- Vi har været igennem en detaljeret og konstruktiv proces med ministeriet. Bestyrelsen har allerede sidste år vedtaget en handlingsplan, som følger op på Penkowa-sagen. Nu har vi fået yderligere input til at forbedre universitetets forvaltning, siger rektor Ralf Hemmingsen. 

Klarere retningslinjer

Styrelsen har blandt andet gennemgået rollefordelingen mellem den centrale forvaltning og fakulteterne og mellem den akademiske og administrative ledelse. Universitetet vil nu følge op på rapporten. På baggrund af anbefalingerne har universitetet allerede ændret ansvarsfordelingen i den øverste ledelse og udarbejdet klarere interne beskrivelser af sagsgange; herunder procedurer for indstilling af forskere til priser.


Kontakt

Vicedirektør, kommunikation og forskningsformidling Jasper Steen Winkel
Mobil: 28 75 42 62