Både for lidt og for meget D-vitamin kan være usundt – Københavns Universitet

Nyheder > Alle nyheder > 2012 > 2012.5 > D-vitamin

26. maj 2012

Både for lidt og for meget D-vitamin kan være usundt

Lægemiddelforskning

Det er usundt med underskud på D-vitamin-balancen. Ny forskning fra Københavns Universitet peger nu også på, at det kan være uhensigtsmæssigt med et (for) højt niveau af det livsvigtige vitamin. Studiet er baseret på blodprøver fra 247.574 københavnere. Resultatet er netop publiceret i det ansete videnskabelige tidsskrift Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

D-vitamin hjælper kalken på vej til vores knogler og mindsker risikoen for fald og hoftebrud. Forskning antyder, at vitaminet også er gavnligt mod hjertekarsygdomme, depression og visse former for kræft. Resultater fra en undersøgelse på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet underbygger nu D-vitaminets gode egenskaber i forhold til dødelighedsrisiko. Men forskningsresultaterne viser samtidig en forhøjet dødelighed hos personer med et højt niveau af D-vitamin i blodet: Forskere har analyseret data fra en kvart million blodprøver

– Vi har haft adgang til blodprøver fra en kvart million københavnere. Her har vi fundet forhøjet dødelighed hos personer med et lavt niveau af D-vitamin – men overraskende nok gælder det også for personer med et højt niveau af D-vitamin. Vi kan tegne en kurve, der indikerer, at det måske både er skadeligt med for lidt og for meget, fortæller ph.d.-studerende Darshana Durup, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet .

Hvis blodet indeholder mere end 140 nanomol vitamin per liter serum stiger dødeligheden med faktor 1.42. Dødeligheden stiger derimod med faktor 2.31, hvis blodet indeholder mindre end 10 nanomol vitamin per liter serum. Begge tal er sat i forhold til 50 nanomol vitamin per liter serum, hvor forskerne ser den laveste dødelighed. 

Yderligere undersøgelser er nødvendige

Darshana Durup understreger, at forskerne ikke kender årsagen til den forhøjede dødelighed – men hun mener, at man kan bruge de nye resultater til at forholde sig kritisk til de røster, der hævder, at man ikke kan få for meget D-vitamin:

– Det er vigtigt at foretage yderligere undersøgelser for at blive klogere på sammenhængen. Der er ikke videnskabelig evidens for ’jo mere jo bedre’-argumentet, når det handler om D-vitamin, og vores studie understøtter heller ikke det argument. Mange har forsket i risikoen ved et lavt niveau af D-vitamin. Med nærværende studium vil vi gerne inspirere til yderligere undersøgelser af årsagen til øget dødelighed ved et højt niveau af D-vitamin, siger Darshana Durup og tilføjer:

– Vi har bevæget os ind i et kontroversielt emneområde, der som klimadebat og forskning i ernæring vækker mange følelser. Men vores resultat er baseret på en kvart million blodprøver og danner et interessant udgangspunkt for yderligere studier.

Det største studie af sin art

Studiet er det største af sin art – og det har kun været muligt at udføre i Danmark på grund af CPR-registret, som er helt unikt for de nordiske lande. De 247.574 blodprøver stammer fra Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium:

– Vores datamateriale spænder vidt aldersmæssigt. De personer der har medvirket har søgt egen læge af forskellige årsager – og de har i den forbindelse fået målt deres niveau af D-vitamin i blodet. Det betyder, at undersøgelsen kun kan påvise en mulig sammenhæng mellem dødelighed og højt niveau af D-vitamin. Men vi kan endnu ikke forklare den øgede risiko, fortæller Darshana Durup.

Forskerne ønsker derfor i fremtidige forskningsprojekter at sammenkøre resultaterne med oplysninger fra sygdomsregistre som fx cancerregistret – projekter der i øjeblikket bliver søgt økonomiske midler til.

Kontakt

Ph.d.-studerende Darshana Durup
Mobil: 61 70 51 92