2. maj 2012

Ny forskning viser klar årsagssammenhæng mellem fedme og hjertesygdom

TUNGE ARGUMENTER FOR FARLIG FEDME

16 procent af den voksne, danske befolkning er svært overvægtige – og en decideret fedmeepidemi har efterhånden bidt sig solidt fast i den vestlige verdens befolkninger. En ny stor undersøgelse dokumenterer for første gang en klokkeklar sammenhæng mellem et BMI-tal i den tunge ende af skalaen og risikoen for at udvikle livsfarlig hjertesygdom.

Blodpropper, forsnævringer af kranspulsåren og hjertekrampe – også kaldet iskæmisk hjertesygdom – er den hyppigste dødsårsag blandt voksne i hele verden. Alene i USA dør en halv million mennesker om året af hjerterelaterede sygdomme. Forskere på Københavns Universitet og University of Bristol kan nu for første gang vise, at der er en direkte årsagssammenhæng mellem et højt BMI-tal (Body Mass Index) og risikoen for at udvikle hjertelidelser.Ny forskning viser klar årsagssammenhæng mellem fedme og hjertesygdom

I det nye studie, som er offentliggjort i det anerkendte tidsskrift PLOS Medicine, viser forskere, at fedme i sig selv er skadeligt for hjertehelbredet. Undersøgelsen er baseret på 75.627 forsøgspersoner:

– Vores forsøg understøtter eksisterende observationsstudier, men vejer langt tungere som videnskabeligt argument. Et BMI-spring på 4 kg/m2 øger risikoen for hjertesygdom med hele 52 procent, siger professor Børge Nordestgaard, overlæge på Herlev Hospital og klinisk professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Overvægt er problemet i sig selv

– Ved hjælp af epidemiologiske undersøgelser kombineret med genetisk analyse, har vi i en gruppe på knap 76.000 forsøgspersoner vist, at et tungt BMI-tal i sig selv er nok til at skade hjertehelbredet.

– Observationsstudier har også belyst en sammenhæng mellem hjertelidelser og fedme. Men det er ikke nok til at bevise en direkte sammenhæng. Fede mennesker kan dele egenskaber eller fysiske dårligdomme, der får indflydelse på hjerte og vægt. Eller der kan være tale om omvendt årsagssammenhæng – altså at det er det dårlige hjerte, der forårsager fedmen og ikke omvendt, fortæller Børge Nordestgaard.

Ingen smarte smutveje

Forskerne har analyseret data fra to store befolkningsundersøgelser – Herlev/Østerbroundersøgelsen og Østerbroundersøgelsen – hvor knap 76.000 voksne forsøgspersoner både er blevet undersøgt fysisk og har svaret på spørgsmål om livsstil. Her fandt forskerne, at forsøgspersonerne med (for) høj BMI-værdi havde en øget risiko på 26 procent for at udvikle hjertesygdom. Ved at kombinere data med analyser af patienternes genetiske profil så forskerne en øget risiko på op til 52 procent.

Tre almindelige genetiske varianter blev anvendt i studiet – alle associeres med et højt BMI-tal. Fordi gener nedarves tilfældigt og er fritaget for omvendt årsagssammenhæng, har analysen gjort forskerne i stand til overbevisende at fremlægge en kausalforbindelse mellem forhøjet BMI og hjertesygdom.

Ifølge Børge Nordestgaard er der kun to veje ud af fedmeepidemien, som han betegner som en bombe under den vestlige civilisation. Færre ryger og flere spiser sundt – men alt for mange spiser alt for meget:

– Det er rørende enkelt. Hvis du ønsker at tabe dig, er der to muligheder. Du kan dyrke motion, eller du kan spise mindre. Der er ingen smarte smutveje, det er enten eller – men helst både og. I vores del af verden er budskabet om sund livsstil efterhånden ved at sive ind. Resultatet er, at færre dør af hjertesygdomme end tidligere. Men i Østeuropa og i de nye voksende økonomier er tallet støt stigende, så her ligger en stor opgave med at vende en rigtig kedelig tendens, siger Børge Nordestgaard.

Kontakt

Professor Børge Nordestgaard, mobil: 30 28 72 63