1. juni 2012

Angst hos børn bliver opdaget for sent

BØRNS ANGST

Alt for få børn med angst kommer i behandling. Forskere på Københavns Universitet har undersøgt, hvor mange børn i børnepsykiatrien, der har fået en angstdiagnose i Danmark. Ifølge forskerne er tallet overraskende lavt sammenlignet med udlandet. Det tyder på, at man i Danmark generelt overser angstlidelser hos børn og unge.

Kun 5,7 procent af danske børn, der har været Tegning af angst barn med bamseudredt i børne- og ungepsykiatrien fra 2004 til 2007, har fået en angstdiagnose. Udenlandske studier viser derimod forekomster af angst på mellem 27 og 45 procent i kliniske populationer. Ifølge forskerne tyder resultaterne på, at man i Danmark overser angstlidelser hos danske børn og unge: 

- Med den viden vi har om, hvor nemt og hurtigt det er at behandle børn med angst i tide, er det uforståeligt, at vi i Danmark ikke har et fast behandlingstilbud til børn, der lider af de mest almindeligt forekommende angstlidelser, siger Barbara Hoff Esbjørn, lektor, ph.d. på Universitetets Psykologiske Klinik, Københavns Universitet.

Forskerne præsenterer undersøgelsen på den første nordiske konference om børns angstlidelser, der foregår i København den 1. juni.

Danske børn ligner andre børn

Ifølge forskerne er der ingen grund til at tro, at danske børn er meget anderledes end børn i lande, vi normalt sammenligner os med. De mener, at alt for få danske børn får behandling for deres angst. Behandling, der ikke nødvendigvis bør foregå i børne- og ungepsykiatrien.

På baggrund af en undersøgelse foretaget sammen med Børnerådet anslår forskerne, at 60 til 100.000 danske børn i alderen syv til 17 år har angstlidelser.

Risiko for psykiske lidelser som voksne

Forskerne er ikke i tvivl om, at ubehandlet angst kan få voldsomme konsekvenser for børnene. Blandt andet en oplevelse af nedsat livskvalitet i barndommen, problemer med indlæring i skolen og social isolation. Som voksne er de i farezonen for at udvikle psykiske lidelser, som eksempelvis depression.

Angst kan med fordel behandles i nærmiljøet

Trods de alvorlige konsekvenser, bliver alt for få børn behandlet. Ifølge lektor Ingrid Leth fra Institut for Psykologi, er behandling af børns angst i nærmiljøet at foretrække frem for psykiatrisk behandling. Mange angstlidelser kan behandles hurtigt og effektivt, men hun peger på et par væsentlige årsager til, at det ikke sker i tilstrækkelig grad:

- Uden særlig viden kan det være svært at opdage børn med angst, for de reagerer ikke udadrettet som børn med fx ADHD. Børnene vender sig ofte indad og opfører sig langt hen ad vejen, som det forventes af dem. Heldigvis oplever vi en massiv vilje blandt skolelærere, pædagoger, psykologer og læger, der gerne vil gøre mere, men mangler viden og værktøjer til at opspore og behandle angst, siger Ingrid Leth.

Forskerne på Institut for Psykologi arbejder på danske oversættelser og standardiseringer af en række spørgeskemaer, som kan danne grundlag for en vurdering af, om barnet har behandlingskrævende angst. Håbet er, at disse tests via universitetets website vil blive udbredt til brug på undervisnings- og sundhedsområdet.

Resultaterne er offentliggjort i 'Journal of Anxiety Disorders' og 'Scandinavian Journal of Psychology'.

Kontakt

Ingrid Leth, lektor, cand.psych., Institut for Psykologi, tlf. 35 32 49 04

Barbara Hoff Esbjørn, lektor, cand.psych., ph.d., leder af Copenhagen Child Anxiety Project (CCAP), Institut for Psykologi, tlf. 35 32 48 00.