12. juni 2012

Let forhøjet blodsukker øger risikoen for hjertesygdomme

SUKKER ER SYNDEREN

Ny forskning fra Københavns Universitet viser, at selv et let forhøjet niveau af glukose i blodet øger risikoen for hjertesygdom markant. Studiet involverer over 80.000 personer og er netop publiceret i det anerkendte tidsskrift Journal of the American College of Cardiology.

Det er ikke kun diabetikere, der risikerer hjerterelaterede dårligdomme i forlængelse af et livslangt blodsukkerniveau over gennemsnittet. Ny forskning fra Københavns Universitet viser, at selv et let forhøjet niveau af blodsukker giver markant større risiko for hjertesygdomme. Forhøjet blodsukker øger risikoen for hjertesygdomme

Resultatet af undersøgelsen er overraskende for de involverede forskere, fordi kolesterol hidtil – og med rette – har været udråbt som en altoverskyggende trussel mod verdensbefolkningens hjertesundhed:

– Vi ved, at diabetikere og personer med forhøjet kolesterol er belastet af hjertesygdomme, men vores studie har herudover gjort det muligt at se på blodsukkerniveauet isoleret. Det er overraskende, at selv en let forhøjet blodsukkerværdi over en længere periode ser ud til at være faretruende – og at sukker alene gør en negativ forskel, siger Marianne Benn, overlæge på Gentofte Hospital og ekstern lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Raske personer uden diabetes har som fastende normalt en blodsukkerværdi under 6 mmol glukose per liter blod. Forskerne kan i det nye studie i Journal of the American College of Cardiology se, at en blodsukkerværdi på bare 1 mmol over normalniveau gennem mange år øger risikoen for blodprop i hjertet med hele 69 procent.

Sukker får det fulde fokus

Ved hjælp af epidemiologiske undersøgelser kombineret med genetisk analyse, har forskerne i en bred gruppe på 80.522 danskere sammensat ud fra almenbefolkningen vist, at et let forhøjet niveau af blodsukker i sig selv er nok til at skade hjertehelbredet.
Observationsstudier er ikke nok til at belyse en sammenhæng mellem forhøjet blodsukker og hjertesygdom. Forsøgspersoner med forhøjet glukoseniveau kan dele egenskaber eller fysiske dårligdomme, der får indflydelse på hjerte og vægt – man kan på den måde sige, at den genetiske analyse renser tallene fra tre store befolkningsundersøgelser for støjende elementer. Sukker får det fulde fokus.

De tre befolkningsstudier som ligger til grund for den videnskabelige artikel er: Herlev-Østerbroundersøgelsen (The Copenhagen General Population Study), Østerbroundersøgelsen (The Copenhagen City Heart Study) samt Det Københavnske Hjertestudie (The Copenhagen Ischemic Heart Disease Study).

Forskning kan bruges til forebyggelse

Forskerne mener, at glukosen påvirker risikoen for hjertesygdom direkte, men er stadig usikre på hvorfor. Til gengæld er de mere sikre på, at det generelle indtag af sukker bør begrænses til gavn for verdens sundhed:

– World Health Organization estimerer, at 6 procent af alle dødsfald skyldes forhøjet blodsukker. Vores resultater er derfor potentielt af stor betydning for design af programmer til forebyggelse af hjertesygdom og tidlig død på verdensplan, fortæller professor Børge Nordestgaard, der er overlæge på Herlev Hospital og klinisk professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Blodpropper i hjertet, forsnævringer af kranspulsåren og hjertekrampe – også kaldet iskæmisk hjertesygdom – er den hyppigste dødsårsag blandt voksne i hele verden. Ifølge World Health Organization dør 17 millioner mennesker om året af hjertekarrelaterede sygdomme – et tal som forventes at stige i de kommende år. Omkring 150.000 personer i Danmark lider af iskæmisk hjertesygdom.

Kontakt:

Børge Nordestgaard, mobil: 30 28 72 63
Marianne Benn, mobil: 51 35 60 06