13. juli 2012

Antallet af ansøgninger stiger igen

Optagelse

Københavns Universitet sætter i år igen rekord i antallet af ansøgninger til universitetets uddannelser. Samlet set har universitetet modtaget 27.538 ansøgninger fra 17.712 ansøgere – en moderat stigning i forhold til 2011, som også var et rekordår.

Københavns Universitet oplever endnu en gang en stigning i antallet af ansøgninger til universitetets uddannelser. Foto: Anders Clausen

Københavns Universitet oplever endnu en gang en
stigning i antallet af ansøgninger til universitetets
uddannelser. Foto: Anders Clausen

Københavns Universitet kan endnu en gang konstatere en stigning i antallet af ansøgninger. I alt har universitetet modtaget 27.538 ansøgninger fra 17.712 ansøgere, og her har i alt 12.609 potentielle studerende valgt Københavns Universitet som deres 1. prioritet. Antallet af ansøgere, der har Københavns Universitet som deres førstevalg, stiger således med 3,1 procent i forhold til sidste år.

At flere søger ind på universitetet kan forklares med de generelt stigende gymnasieårgange, hvilket betyder, at et større antal unge har en adgangsgivende eksamen. Men også den økonomiske krise spiller en rolle, hvor den nuværende arbejdsløshed må siges at have indflydelse på de unges valg.

- Der er et generelt fokus i samfundet på, at uddannelse er nødvendigt, hvis man vil sikre sig en plads på fremtidens arbejdsmarked. Mange unge vil med den relativt høje ungdomsarbejdsløshed formodentlig heller ikke føle, at der er nogen grund til at udsætte studiestarten, da det kan være svært at få et job, og dermed finansiere udlandsrejsen, højskoleopholdet eller en af de andre aktiviteter, mange unge plejer at fylde sabbatåret ud med, forklarer specialkonsulent Pernille Kindtler fra Københavns Universitet.

Unge søger bredt og realistisk

De seneste år har der været en stigende interesse for de naturvidenskabelige uddannelser og denne tendens fortsætter i 2012. Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet går således samlet frem med 6,1 procent og antallet af 1. prioritetsansøgninger er steget med 5,7 procent. Derudover er der også en tendens til, at uddannelser, hvor ansøgerne har en klar idé om professionssigtet, som for eksempel Jura, Psykologi og Tandplejer, går frem.

Den stigende interesse for de naturvidenskabelige uddannelser fortsætter. Foto: Sten Lange

Den stigende interesse for de
naturvidenskabelige uddannelser fortsætter.
Foto: Sten Lange

- Generelt set kan vi se, at ansøgerne udviser stor realisme i deres søgemønster både i henseende til muligheden for at komme ind på uddannelsen og fremtidige jobmuligheder. De stærkest adgangsbegrænsede uddannelser har generelt oplevet de mindste stigninger eller er status quo, mens uddannelser med mere behersket eller ingen adgangsbegrænsning er steget i ansøgertal, siger Pernille Kindtler.

91 procent søger digitalt

KU har i år modtaget 24.980 digitale ansøgninger. Det betyder, at 91 procent af ansøgningerne er kommet ad den digitale vej. Fra 2013 bliver det obligatorisk at søge digitalt til de videregående uddannelser.

Den 30. juli får ansøgerne svar på deres ansøgning, og optagelseskvotienterne bliver offentliggjort. Samtidig bliver det muligt at søge optagelse på de uddannelser, hvor der er ledige pladser. I den forbindelse inviterer Københavns Universitet til uddannelsesbasar den 2. august, hvor vejledere fortæller mere om de uddannelser, der fortsat kan søges.

Se tallene

Se statistikken over ansøgningstallene.

Kontakt

Specialkonsulent Pernille Kindtler
Uddannelsesservice
Tlf.: 35 32 28 93

Studiechef Claus Nielsen
Uddannelsesservice
Mobil: 28 75 29 08