5. juli 2012

Millioner af diabetikere kan dø af tuberkulose

Sundhedstrussel

En tredjedel af jordens befolkning er smittet med sovende tuberkulosebakterier, primært i ulandene. Det giver livslang risiko for egentlig tuberkulosesygdom. Ny forskning fra Københavns Universitet viser, at risikoen for, at tuberkulosen bryder ud, er fire gange så stor, hvis man samtidig lider af diabetes. Samtidig har man som diabetiker fem gange så stor risiko for at dø under tuberkulosebehandlingen. Det stigende antal diabetikere i Asien og Afrika øger risikoen for, at flere dør af tuberkulose i fremtiden.


Klinik i TanzaniaEn forskningsgruppe fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet har netop afsluttet et stort forskningsprojekt i Tanzania, hvor de dokumenterer, at diabetes er langt mere udbredt end forventet.

Diabetes på hastig fremmarch i ulandene

Risikoen for at dø af tuberkulose er forøget, hvis man samtidigt lider af diabetes. Men tidligere har diabetes været mest almindelig i den vestlige verden, mens tuberkulose har været mest udbredt i ulande.

- Vores undersøgelser viser dels, at diabetes er på hastig fremmarch i ulandene, ikke bare i Asien, men også i Afrika, dels at man som diabetiker har fire gange så stor risiko for at få tuberkulose og fem gange så stor risiko for at dø under tuberkulose-behandlingen, siger ph.d.-studerende og læge Daniel Faurholt-Jepsen, som har skrevet en ph.d.-afhandling på baggrund af studiet.

Behov for at styrke forebyggelsen

Med den voldsomme stigning i udbredelsen af diabetes, også blandt de fattigste, er der behov for at styrke forebyggelsen. Resultaterne fra studiet viser, at diabetes udgør en voldsom trussel mod kontrollen af tuberkulose:

- Tuberkulose dræber hvert år mere end en million mennesker. Det tal kan blive langt højere i fremtiden, hvis vi ikke gør en indsats nu. Vi bør udvikle bedre, internationale retningslinjer for kombineret behandling af sukkersyge- og tuberkulosepatienter og også bedre diagnostiske metoder, der billigt og effektivt kan diagnosticere diabetes blandt tuberkulosepatienter, understreger Daniel Faurholt-Jepsen.

Studiet blev udført i byen Mwanza i det nordlige Tanzania, hvor der bor mere end en halv million mennesker.

Daniel Faurholt-Jepsen forsvarer sin ph.d.-afhandling 'The Double Burden: The role of diabetes for tuberculosis risk, manifestations, treatment outcomes and survival' på fredag den 6. juli 2012 i Festauditoriet (A1-01.01) på Bulowsvej 17, 1870 Frederiksberg.

Kontakt

Læge, ph.d. Daniel Faurholt-Jepsen, mobil: 26 74 12 42