06. juli 2012

Universitetet afskediger professor Timo Kivimäki

Straffesag

Københavns Universitet afskediger professor Timo Kivimäki efter, at han er idømt fem måneders fængsel for overtrædelse af straffelovens paragraf 108, stk. 1 (den milde spionageparagraf).

Professor Timo Kivimäki er blevet afskediget fra stillingen som professor ved Institut for Statskundskab med overenskomstmæssigt varsel. Frem til fratrædelsen den 31. januar 2013 vil han være fritstillet.

- Københavns Universitet har vurderet, at fortsat ansættelse som professor på universitetet er uforeneligt med at være idømt fem måneders fængsel efter straffelovens paragraf 108, stk. 1, siger dekan Troels Østergaard Sørensen fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, hvor Kivimäki har været ansat.

Kivimäki har været suspenderet fra Københavns Universitet siden januar 2011, hvor universitetet blev bekendt med sigtelsen mod ham. Universitetet har i forbindelse med sagen modtaget rådgivning fra Kammeradvokaten.

Dialog med PET

Københavns Universitet er i dialog med PET for fremadrettet at få præciseret, hvilke kontakter forskere kan have med udenlandske ambassader m.fl., og hvilke opgaver forskerne kan løse uden at komme i konflikt med straffelovens spionageparagraffer. I den forbindelse har universitetet inviteret PETs chef Jacob Scharf til et møde for interesserede forskere og studerende i efteråret.

Kontakt

Dekan Troels Østergaard Sørensen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mobil: 28 75 35 35

Nyhedsredaktør Anna Høxbro Bak
Mobil: 22 64 03 55