6. august 2012

Ny teknologi fjerner giftstoffer i planter

Gennembrud

Mange planter producerer giftstoffer for at forsvare sig mod planteædere og sygdomsangreb. Rapsplanten danner eksempelvis glucosinolater, og derfor kan landmændene kun i begrænset omfang bruge de proteinrige rapsfrø til svine- og hønsefoder. Nu har et forskerhold fra Københavns Universitet udviklet en metode, der forhindrer uønskede stoffer i at nå frem til de spiselige dele af planten. Gennembruddet offentliggøres i dag i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature.

- Vi har udviklet en helt ny teknologi, som vi kalder 'transport engineering'. Den kan bruges til at eliminere uønskede stoffer fra spiselige dele af afgrøder, siger professor Barbara Ann Halkier, leder af Center for Dynamiske Molekylære Interaktioner (DynaMo) på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

I videoen forklarer forskerne deres nyudviklede metode 'transport engineering'. Videoen er produceret af Mathias Nielsen, Experimentariums Nyhedscenter.

Giftfri raps får nyt potentiale som foderafgrøde

Rapsplanten er et eksempel på en afgrøde, der kan udnyttes langt bedre med den nye teknologi. Rapsplanten danner nemlig glucosinolater som forsvar mod blandt andet svampeangreb. Nogle glucosinolater i for eksempel broccoli er sunde. Raps danner derimod et glucosinolat, som er sundhedsskadeligt for de fleste dyr at indtage i større mængder.

Det betyder, at de proteinrige rapskager der bliver tilbage, når olien er presset ud af rapsfrøene, kun i begrænset omfang kan anvendes til svine- og hønsefoder. Det er årsagen til, at Nordeuropa i dag importerer store mængder af sojakager til dyrefoder.

To transportproteiner er fundet

Med det nye gennembrud har rapsplanten fået et langt større potentiale som kommerciel foderafgrøde:

- Det er lykkedes os at finde to proteiner, der transporterer glucosinolater ud i frøene i planten gåsemad, som er nært beslægtet med raps. Da vi efterfølgende fremstillede gåsemad uden de to transportproteiner, viste det sig, at deres frø var helt fri for glucosinolater og dermed egnede til foder, understreger Barbara Ann Halkier.

Rapsfrø udgør verdens tredje mest dyrkede oliefrø-producerende afgrøde. Den nye teknologiplatforRapsmark. Foto: Carolineee 1991m 'transport engineering' har så lovende perspektiver, at en af verdens største virksomheder inden for plantebioteknologi, Bayer CropScience, nu forhandler med Københavns Universitets TechTranskontor om i samarbejde med forskergruppen at anvende den nye teknologi til at frembringe en rapsplante, der ikke har glucosinolater i frøene. Ifølge projektleder Peter Denolf fra Bayer CropScience vil sådanne frø øge anvendelsen af rapskager som dyrefoder betragteligt og lede til en langt mere bæredygtig rapsproduktion.

Forskningsresultaterne bygger på 16 års grundforskning, og er et eksempel på, at grundforskning kan frembringe resultater, der er praktisk anvendelige for samfundet.

Læs artiklen i Nature.

Læs mere om Grundforskningscentret DynaMo.

Kontakt

Barbara Halkier
Mobil: 26 27 45 25