7. august 2012

Rapport kan koste Penkowa doktorgrad og ph.d.

KONSEKVENSER

Den internationale rapports klare konklusion om muligt snyd i Milena Penkowas forskning i yderligere 15 videnskabelige artikler fører nu til, at Københavns Universitet rejser alle sagerne ved Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU). Det sker blandt andet for at kunne vurdere, om Penkowa skal fratages sin doktor- og ph.d.- grad.

I Danmark er det UVVU og ikke den enkelte forskningsinstitution, der har kompetencen til at afgøre, om en forsker er uredelig på baggrund af en rejst mistanke. Der ligger allerede et antal sager hos UVVU med mistanke om uredelighed i Penkowas forskning, hvoraf to ventes afgjort i efteråret. Nu peger det internationale panels gennemgang af Penkowas publikationer på ikke mindre end 15 nye tilfælde af alvorlig snyd. Blandt dem er fire artikler, der indgår i grundlaget for den doktorgrad, Penkowa fik i 2005, og en artikel, der vedrører hendes ph.d.

- Som konsekvens af panelets klare konklusion sender vi alle 15 mistænkte artikler til UVVU og tager på grund af sagens usædvanlige karakter samtidig en konsultation med udvalget. Vi er fx interesseret i at få afklaret sagerne omkring fire artikler, der indgår i Penkowas doktordisputats, og en artikel der vedrører hendes ph.d., siger prorektor Thomas Bjørnholm.

Læs også pressemeddelelsen: 'Klare tegn på snyd i Penkowas tidlige forskning'.

På Københavns Universitet er det de Akademiske Råd på de enkelte fakulteter, der tildeler ph.d.-graden og doktorgraden. I forhold til Milena Penkowa vil det derfor være Akademisk Råd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der i givet fald skal beslutte, om hun skal fratages sine titler. Det kan ske, hvis det videnskabelige grundlag for en ph.d. eller doktorgrad bortfalder.

- Det Akademiske Råd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skal vurdere, om sagerne om Milena Penkowas forskning skal have en konsekvens for hendes doktorgrad og ph.d. UVVU’s afgørelser vil være noget af det, rådet kan støtte sig til, siger prorektor Thomas Bjørnholm.

Som led i opfølgningen på den mistanke, panelet retter mod Penkowas forskning, orienterer Københavns Universitet også de berørte medforfattere til de mistænkte artikler og de videnskabelige forlag, hvor artiklerne er publiceret.

Vejledning af unge forskere

Det internationale panel, der har gennemgået Milena Penkowas forskning, bemærker i en opfølgende kommentar i rapporten, at Københavns Universitet kunne have vejledt Penkowa bedre i hendes tidlige forskeruddannelse op til perioden 2000 – 2005, hvor de 15 mistænkte artikler stammer fra.

- Der er sket en del forbedringer i uddannelsen af unge forskere de sidste ti år. I dag er ph.d.-studerende fx tilknyttet en professionel ph.d.-skole med en ansat skoleleder. De deltager i årlige MUS-samtaler, og postdoc's vil i dag i højere grad være tilknyttet en såkaldt forskningsgruppeleder, et begreb der var knap så almindeligt, da Penkowa som ung forsker tog sin uddannelse. Men en god vejledning kan selvfølgelig aldrig være en garanti mod snyderi, siger prorektor Thomas Bjørnholm.

Sidste år fremlagde rektor Ralf Hemmingsen en fempunktsplan, der følger op på sagen omkring Milena Penkowa. Planen omfatter en studenterambassadør, nye retningslinjer for indstillinger til priser og hædersbevisninger, opstramning på forskerkonti, klarere regler for anmeldelse af uredelighed og revision af forskeruddannelsen. Se status for opfølgningsplanen.


Kontakt

Vicedirektør Jasper Steen Winkel
KU Kommunikation 
Mobil: 28 75 42 62

Emner