13. september 2012

Den danske model er under pres

FAGLIG ORGANISERING

Flere og flere danskere fravælger de traditionelle fagforeninger og søger over i en af de billigere såkaldte 'gule' fagforeninger eller vælger at stå helt uden faglig organisering. Nye undersøgelser fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS), Københavns Universitet, peger på, at det kan få afgørende konsekvenser for den danske model for regulering af arbejdsmarkedet.

- Vores undersøgelser viser, at de traditionelle 3F-blokadevagter foran Restaurant Vejlegården, juni 2012. Konflikten omkring Vejlegården, der fik stor medieopmærksomhed i løbet af sommeren, er et eksempel på den tiltagende konkurrence om lønmodtagerne og de traditionelle fagforeningers problemer med at legitimere sig selv. fagforeninger i dag organiserer 59 procent af lønmodtagerne. Derudover er 8 procent medlem af 'de gule' fagforeninger, der primært tilbyder individuel rådgivning og retshjælp. Til sammenligning lå organisationsprocenten for de traditionelle fagforeninger på 69 procent for 10 år siden, siger adjunkt Anna Ilsøe fra FAOS på Københavns Universitet.

Fagbevægelsens fremtidige legitimitet

Det danske arbejdsmarked bliver i dag først og fremmest reguleret via forhandlinger mellem fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer på centralt niveau – og mellem ledere og tillidsrepræsentanter ude på de enkelte virksomheder.

- Stærke organisationer på lønmodtager- og arbejdsgiverside er en afgørende forudsætning for den danske models levedygtighed. Faldet i medlemstal kan stille spørgsmål ved fagforeningernes fremtidige legitimitet som forhandlingspart, understreger Anna Ilsøe og tilføjer:

- Hvad tænker arbejdsgiverne om en modpart, der repræsenterer stadig færre lønmodtagere? Og hvad tænker politikerne? Vil vi i fremtiden se mere lovgivning på arbejdsmarkedsområdet?

Konflikten omkring Vejlegården

I sommer brugte den traditionelle fagforening 3F sin blokade-ret for at arbejde for en bedre overenskomst end den Krifa, en af de gule fagforeninger, havde indgået for restaurantens ansatte.

- 3Fs blokade mod Restaurant Vejlegården i 2012 er et af de seneste eksempler på den øgede konkurrence mellem traditionelle og gule fagforeninger på det danske arbejdsmarked, siger Anna Ilsøe.

Sagen gav anledning til, at en række politikere offentligt tilkendegav deres støtte til restauranten og talte for et lovgivningsmæssigt indgreb over for blokaderetten.

Lokale dilemmaer

Også på lokalt niveau har den dalende tilslutning til de traditionelle fagforeninger konsekvenser. Virksomhedsledere skal håndtere flere forskellige organisationer ved ansættelse og afskedigelse, og tillidsrepræsentanter skal forhandle lokalaftaler, der kommer til at dække både organiserede, gule og uorganiserede medarbejdere.

- Undersøgelserne viser, at det kan øge antallet af konflikter på arbejdspladsen, og at det stiller tillidsrepræsentanterne over for et grundlæggende dilemma: Skal de vælge at repræsentere de gule og uorganiserede i det daglige, eller skal de holde sig til reglerne og lade være? Vores forskningsresultater peger på, at repræsentation kan bidrage til at rekruttere nye medlemmer – omvendt kan det også gøre det svært for lønmodtagerne at se forskel på at stå i de overenskomstbærende fagforeninger eller at stå uden for, siger Anna Ilsøe.

FAOS præsenterer de nye forskningsresultater om dalende organisering på seminaret 'Gule og uorganiserede – en stadig større udfordring for den danske model?' den 19. september fra kl. 14.00 til 16.30. Seminaret finder sted i Auditoriet på Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, København K. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding til Anna Sonne Eriksen på ae@faos.dk senest den 13. september.

Kontakt

Adjunkt Anna Ilsøe
Mobil: 22 35 24 22

Informationskoordinator Mads Christoffersen
Mobil: 22 21 48 49