24. september 2012

Mangel på D-vitamin øger risikoen for hjertesygdom

hjertesundhed

Ny forskning fra Københavns Universitet og Herlev Hospital viser, at et lavt niveau af D-vitamin er forbundet med markant forøget risiko for blodpropper i hjertet og tidlig død. Studiet involverer over 10.000 danskere og er publiceret i det anerkendte amerikanske tidsskrift Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.

Mangel på D-vitamin har traditionelt været forbundet med et dårligt knoglehelbred. Men resultater fra flere befolkningsstudier peger på, at et lavt niveau af det vigtige vitamin måske også er forbundet med øget risiko for iskæmisk hjertesygdom, der dækker over blodpropper i hjertet, forsnævringer på kranspulsårene og hjertekrampe. Andre eksperimenter viser, at mangel på D-vitamin måske har en blodtryksøgende effekt, og det er velkendt, at et forhøjet blodtryk medvirker til udvikling af blodpropper i hjertet.Et lavt niveau af D-vitamin er forbundet med markant forøget risiko for hjertesygdomme

– Vi har nu undersøgt sammenhængen mellem lavt niveau af D-vitamin og iskæmisk hjertesygdom og død i verdens største studie til dato. Vi kan se, at et lavt niveau af D-vitamin sammenlignet med et optimalt niveau er forbundet med en 40 procent højere risiko for iskæmisk hjertesygdom. 64 procent øget risiko for blodpropper i hjertet. 57 procent øget risiko for tidlig død og hele 81 procent øget risiko for død af hjertesygdom, siger Peter Brøndum-Jacobsen, læge ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital.
 
Forskerne har sammenlignet de 5 procent laveste niveauer af D-vitamin (under 15 nanomol vitamin per liter serum) med de 50 procent højeste niveauer (over 50 nanomol vitamin per liter serum). I Danmark anbefales det pt., at man har en D-vitaminstatus på mindst 50 nanomol per liter.

De forøgede risici kan ses, selv om tallene er justeret for en række faktorer, der både kan påvirke niveauet af D-vitamin og risikoen for sygdom og død. På den måde har forskerne undgået at skævvride resultaterne.

Blodprøver fra over 10.000 danskere

Befolkningsstudiet der ligger til grund for den videnskabelige undersøgelse er Østerbro-undersøgelsen, hvor der er målt niveau af D-vitamin i blodprøver fra 1981-1983. Deltagerne er herefter fulgt i de danske registre frem til i dag.

Studiet er baseret på over 10.000 blodprøver– Ved denne type befolkningsstudie kan vi ikke sige noget skråsikkert om en eventuel årsagssammenhæng. Men vi kan konstatere en stærk statistisk sammenhæng mellem lavt niveau af D-vitamin og øget risiko for hjertesygdom og tidlig død. Forklaringen kan være, at lavt niveau af D-vitamin direkte fører til hjertesygdom og død. Men det er også muligt, at mangelen på vitaminet er en markør for dårligt helbred generelt, siger Børge Nordestgaard, klinisk professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og overlæge på Herlev Hospital.

Målet på sigt er forebyggelse

Forskerne arbejder nu videre på at fastslå, om sammenhængen mellem lavt niveau af D- vitamin og risikoen for hjertesygdom er en reel årsagssammenhæng.

Hvis det er tilfældet, vil det potentielt have stor helbredsmæssig betydning for hele verdens befolkning. Hjertekarsygdom er den hyppigste dødsårsag blandt voksne i verden ifølge WHO, som estimerer at der årligt dør mindst 17 millioner mennesker at denne sygdom. Alene i Danmark lider 200.000 personer af iskæmisk hjertesygdom, og årligt udvikler cirka 12.000 danskere en blodprop i hjertet.

– Den billigste og simpleste vej til D-vitamin er at lade solen skinne på huden med jævne mellemrum. Meget tyder på, at solskin er godt, men man skal udgå at blive skoldet, da det øger risikoen for hudkræft. Kost med et rigt indhold af D-vitamin er også godt, men det er uvist, om D-vitamin som kosttilskud forebygger hjertesygdom og død, siger Børge Nordestgaard.

Kontakt:

Professor Børge Nordestgaard
Mobil: 30 28 72 63

Emner