Showroom for ny generation af uddannelser – Københavns Universitet

Nyheder > Alle nyheder > 2012.9 > Showroom for ny genera...

17. september 2012

Showroom for ny generation af uddannelser

ERHVERV & UNI

På Københavns Universitets Uddannelsesdag 2012 er der fokus på nytænkning af uddannelser og udvikling af universitetets samarbejde med omverdenen. 

Foto fra sidste års uddannelsesdag.På uddannelsesdagen den 20. september bliver der blandt andet sat spot på de forskellige muligheder, universitetets studerende har for at arbejde sammen med erhvervslivet. Der er kick off på projekt Viden i Udvikling, der er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Region Hovedstaden. Projektet skal udvikle karriereparatheden hos studerende og styrke videnudvekslingen mellem studerende og virksomheder.

- Vi har et godt samarbejde med erhvervslivet, og en tæt faglig dialog med virksomhederne kan bidrage til nytænkning af vores uddannelser, siger prorektor Thomas Bjørnholm fra Københavns Universitet og tilføjer, at samarbejdet både giver godt afkast for universitetet og virksomhederne:

- I en ny rapport viser vi, at antallet af samarbejder mellem universitetets forskere og erhvervsliv i både ind - og udland har været støt stigende gennem de sidste 10 år. I rapporten opgør vi den værdi, der er i samarbejdet mellem virksomheder og universitet.

Åben invitation

Uddannelsesdagen bliver afholdt i universitetets festsal på Frue Plads.Uddannelsesdagen bliver afholdt i universitetets festsal på Frue Plads og bliver et showroom for, hvordan undervisere, studerende og samarbejdspartnere nytænker og udvikler uddannelser. Både samarbejdspartnere og universitetets studerende og medarbejdere er inviteret med til bl.a. at høre en række hands-on-oplæg fra studerende, mentorer m.fl. om værdien af konkrete samarbejdsprojekter.

Dagens key note speaker er professor Henry Etzkowitz fra Stanford University, der som opfinder af begreber som 'The Triple Helix' og 'The Entrepreneurial University' vil rammesætte temaet med forelæsningen Promoting Innovation: University, Government and Local businesses.

Derudover vil lederen for Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL) Mikkel Trym tale om, hvordan man fremmer innovativ kultur. CIEL er en uddannelsesrettet alliance mellem Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og Copenhagen Business School.

Tilmelding på www.event.ku.dk/uddannelsesdag

Kontakt

Specialkonsulent Signe V. Riis, Uddannelsesservice
Mobil 29 63 09 47