15. januar 2013

Legater får topforskere til København

FORSKERFANGST

To internationale topforskere modtager hver 40 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden og flytter deres forskning til Københavns Universitet.  Dansk forskning bliver dermed oprustet med to af verdens førende navne inden for forskning i hhv. celleregulering og bakterie-persistens. Legaterne - Laureate Research Grants - er de største individuelle forskerbevillinger, fonden har uddelt.

Formålet med Laureate Research Grants er at internationalisere dansk biomedicinsk og bioteknologisk forskning.

Formålet med Laureate Research Grants er at internationalisere dansk biomedicinsk og bioteknologisk forskning.

Professor Stephen M. Cohen, National University of Singapore, og professor Kenn Gerdes, Newcastle University (UK), modtager som de første Novo Nordisk Fondens nye stipendier, Laureate Research Grants. Stipendierne, der har været udbudt i international konkurrence, er på 40 mio. kr. hver og er dermed de største individuelle forskerbevillinger, fonden til dato har uddelt.

Stipendiernes formål er at trække internationale topforskere inden for biomedicin og bioteknologi til Danmark og derigennem styrke dansk forskning. De to professorer tilknyttes Københavns Universitet med det samme og vil være i Danmark i mindst syv år.

- Jeg er særdeles glad for, at professor Stephen M. Cohen og professor Kenn Gerdes vælger at flytte deres forskning til Københavns Universitet. Deres ankomst betyder, at vi får tilført nye væsentlige forskningsområder, der kan give vigtige bidrag til forskningen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, siger rektor Ralf Hemmingsen, Københavns Universitet.

Gensamarbejde og bakterieliv

Professor Stephen M. Cohen.

Professor Stephen M. Cohen.

Professor Stephen M. Cohen, 56 år, har i sin karriere bl.a. ydet et stort bidrag til forståelsen af, hvordan mikro-RNA er med til at styre, hvordan en celle udvikler sig.

Cohens forskning i Danmark vil primært fokusere på, hvilken rolle mikro-RNA spiller i forbindelse med kræft. Forskningen skal hjælpe os til at forstå, hvordan forskellige gener samarbejder under udvikling af kræft og metastaser.

Cohens endelige mål er at identificere nye biomarkører til diagnostik og nye mål for behandling.

Professor Kenn Gerdes.

Professor Kenn Gerdes.

Professor Kenn Gerdes, 58 år, har udført banebrydende forskning inden for bakterie-persistens.

Gerdes' forskergruppe har for nylig vist, at genetiske elementer kaldet toksin-antitoksin-gener gør det muligt for bakterier at holde sig i live i deres værtsorganisme, selvom de er følsomme over for antibiotika. Dette kan skabe gentagende eller kroniske infektioner.

Gerdes' forskning i Danmark vil fokusere på at øge vores forståelse af, hvordan bakterier overlever, og vil fremme udviklingen af nye metoder til bekæmpelse af tilbagevendende og kroniske infektioner.

Stephen M. Cohen og Kenn Gerdes påbegynder opbygningen af deres forskergrupper ved Københavns Universitet med det samme og vil over de kommende år gradvist rykke alle deres aktiviteter til København, således at de i 2015 er 100 procent ansat ved Københavns Universitet.

- Med de nye, substantielle Laureate Research Grants ønsker Novo Nordisk Fonden at bringe nogle af verdens bedste forskere til Danmark. Dette vil styrke dansk forskning på både kort og langt sigt og samtidig bidrage til at opfylde fondens vision om at gøre  Danmark til et internationalt fyrtårn for biovidenskabelig forskning. Dette skal ske ved at yde støtte til at udvikle og styrke landets videnskabelige kompetencer, uddanne topforskere og opnå forskningsresultater i verdensklasse, siger Novo Nordisk Fondens bestyrelsesformand, Ulf. J. Johansson.

Om Stephen M. Cohen

Canadisk professor, 56 år. Kommer fra Institute of Molecular and Cell Biology, Agency for Science Technology & Research, National University of Singapore. Bliver ansat ved Institut for Cellulær og Molekylær Medicin på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

- Jeg blev tiltrukket af muligheden for et samarbejde med kræftforskningsmiljøet i København. Vores arbejde er rettet mod at generere hypoteser om kræftudvikling med bananfluen som model. Under mine besøg i København, fandt jeg, at det kliniske forskersamfund var meget villigt til at samarbejde med os. Deres begejstring for afprøvning af nye idéer spillede en stor rolle i at overbevise mig om, at København ville være det rigtige sted for os at gøre dette arbejde. Støtten fra Laureate Research Grant skaber et stabilt, langsigtet fundament, som vi kan bygge vores forskningsprogram op omkring, siger Stephen M. Cohen.

Om Kenn Gerdes

Dansk professor, 58 år. Har en kandidatgrad og en ph.d.-grad i Molekylær Genetik fra hhv. Syddansk Universitet og DTU. Kommer fra Institute for Cell & Molecular Biosciences Medical School, Centre for Bacterial Cell Biology, Newcastle University.
Bliver ansat ved Biologisk Institut på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

- Novo Nordisk Fondens Laureate Research Grant er en langsigtet finansiering, der tillader os at angribe vanskelige grundlæggende videnskabelige spørgsmål, der tager lang tid at løse. Dette er en enestående mulighed, bl.a. fordi det giver unge forskere i løse stillinger mulighed for at holde fokus på grundforskning. Københavns Universitet og andre universiteter i Københavnsområdet er vært for nogle af verdens førende grupper inden for forskning i vigtige sygdomsfremkaldende bakterier, og desuden er Københavnsområdet og Sydsverige hjemsted for en af Europas stærkeste life science-klynger. Samlet var disse forhold afgørende for min beslutning om at flytte til København, siger Kenn Gerdes.

Kontakt

Presseansvarlig Christian Mostrup Scheel
Novo Nordisk Fonden
Tlf. 30 67 48 05