24. januar 2013

Forskere forhindrer spredning af kræft ved at hæmme indre ardannelse

Kræftforskning

Hvis man får en kræftdiagnose er det man kan frygte mest, at kræftcellerne spreder sig til andre dele af kroppen. Denne proces kaldes metastasering og tegner sig for over 90 % af dødsfaldene blandt kræftpatienter. Forskere på BRIC, Københavns Universitet har påvist at enzymet, Lysyl Oxidase (LOX), kan forårsage et ”arret” mikromiljø i vores organer og derved øge spredningen af kræft.  Ved at hæmme enzymaktiviteten af LOX, kan forskerne hæmme spredningen af kræftceller i en model for brystkræft.

- Når vi hæmmer aktiviteten af LOX i vores kræft modeller, kan vi reducere spredningen af kræftceller markant. Dette tyder på, at en behandling hvor man blokerer LOX, kan holde  mikromiljøet ”sundt” og derved formindske spredning af kræftceller til andre organer, siger lektor Janine Erler fra BRIC, som har ledet forskningen.

LOX – et link mellem ar-dannelse og metastasering

Metastase af brystkræftceller i lungerne

Hos mennesker dannes LOX enzymet når der opstår vævskader og kronisk betændelse i vores organer. LOX reagerer på skadessignaler og ”limer” kollagen molekyler sammen så de danneren ar- lignende struktur. De nye fund fra Janine Erlers forskningsgruppe viser at vedblivende skader på lunger og lever resulterer i et ”arret” mikromiljø, som gør det lettere for brystkræftceller at sprede sig til disse organer.

- Man har i et stykke tid vidst at signaler fra et ”arret” mikromiljø  kan forøge væksten af kræftknuder og kræftspredning, men den underliggende mekanisme er uklar - vores resultater giver indsigt i forbindelsen mellem ar-dannelse  og spredning af kræft. Det er helt afgørende at vi forstår de underliggende biologiske mekanismer, hvis man skal kunne udvikle effektiv behandling mod spredning af kræft, siger postdoc Thomas Cox fra Janine Erlers laboratorium som har drevet eksperimenterne i laboratoriet.

Udvikling af nye behandlingsformer

I øjeblikket udvikles kræftbehandlinger mod LOX til brug i klinikken. Baggrunden er at man i nogen tid har vidst at mængden af LOX er forhøjet i kræftmetastaser, men dog ikke hvorfor. Resultaterne fra Janine Erlers gruppe er de første som viser, at LOX fremmer kræftspredning ved at forårsage strukturelle ændringer i organernes mikromilø når der sker skader på et organ. Det næste skridt for forskerne er at dykke dybere ned i de underliggende mekaniser som kæder ar-dannelse og spredning af kræft sammen, samt at teste deres fund i andre kræftmodeller, såsom mave- og tarmkræft.

- Vores undersøgelse tyder samtidig på, at LOX-behandling ikke kun er relevant for kræftpatienter, men også for patienter med kronisk inflammation eller patienter, der er blevet udsat for vedvarende organskader. Dette åbner for en endnu bredere anvendelighed af vores resultater, hvilket i høj grad motiverer grundforskningen i mit laboratorium, siger Janine Erler.

Resultaterne er netop udgivet i det internationale tidsskrift Cancer Research (Cox et al, Cancer Research January 23, 2013). Arbejdet blev påbegyndt på Institute of Cancer Research UK og færdiggjort på BRIC og er støttet med  bevillinger fra Cancer Research UK og Novo Nordisk Fonden.

Kontakt

Lektor Janine Erler, BRIC
Telefon: 35 32 57 86

Postdoc Thomas Cox, BRIC
Telefon: 35 32 56 47

Forskningskoordinator Katrine Sonne-Hansen, BRIC
Telefon: 35 32 56 48
Mobil: 25 85 47 42