17. januar 2013

Stjerneprogram skal bekæmpe antibiotikaresistens

Samarbejde på tværs

Et nyt tværvidenskabeligt forskningscenter tager nu kampen op mod en af de største trusler mod menneskers og dyrs helbred: bakteriers resistens over for antibiotika. Centeret skal udvikle ny medicin, finde alternative metoder til at bekæmpe bakterieinfektioner og undersøge hvilke forhold i samfundet, der påvirker brugen af antibiotika. Midlerne til projektet kommer fra Københavns Universitets Stjerneprogram for Interdisciplinær Forskning, som netop har uddelt knap en halv milliard kroner til nye forskningsprojekter.

- Der er ingen hurtige løsninger på resistensproblemet. Antibiotikaforbruget eskalerer og resistensen over for de kendte antibiotika stiger over hele kloden. Samtidig tager det lang tid at udvikle nye antibiotika og få dem godkendt til markederne, siger professor og centerleder Luca Guardabassi fra Institut for Veterinær Sygdomsbiologi på Københavns Universitet.

Stjerneprogrammet skal styrke det tværgående samarbejde på universitetet.

Stjerneprogrammet skal styrke det tværgående samarbejde på universitetet.

Centeret, som får navnet UC-CARE, skal bygge bro mellem grundforskning i bakterier og antibiotika, klinisk forskning, patientpleje og fødevaresikkerhed. Der er tale om en såkaldt One Health-tankegang, hvor der både forskes i antibiotikaresistens hos dyr og mennesker.

Forskerne i centret er dyrlæger, mikrobiologer, læger, farmaceuter, sociologer, fødevareøkonomer og dataloger.

- Centeret har både en natur- og sundhedsvidenskabelig tilgang til problemet, hvor vi bl.a. vil lede efter metoder til at bringe bakteriers resistens til ophør eller til at hæmme overførsel af resistens-gener fra en organisme til en anden. Samtidig vil vi også undersøge forbruget af og holdningen til antibiotika, for at udvikle metoder til at sænke forbruget og optimere behandlingerne, forklarer Luca Guardabassi.

En halv milliard kroner til 18 nye projekter

Centeret er et af 18 projekter, som netop har fået en bevilling fra Københavns Universitets Stjerneprogram for Interdisciplinær Forskning. Stjerneprogrammet har uddelt næsten en halv milliard kroner til at styrke det tværgående samarbejde på universitetet.

Pengene til stjerneprogrammet kommer fra Københavns Universitets egenkapital:

- Københavns Universitets bestyrelse valgte sidste år at sætte en stor del af egenkapitalen i spil, og det er jeg meget tilfreds med. Vi satser nu et beløb - svarende til puljen i et større forskningsråd - på tværfaglig forskning, som sigter mod at løse nogle af samfundets største problemer, forklarer protektor Thomas Bjørnholm.

Forskningsprojekterne er blevet udvalgt af et internationalt bedømmelsespanel. Rektor for Tromsö Universitet, Jarle Aarbakke, som var medlem af bedømmelsespanelet, er imponeret over puljens størrelse og måden opslaget var formuleret på.

- Der var imponerende mange gode ansøgninger, og det var stimulerende både at læse og drøfte projekterne i bedømmelsespanelet. Jeg tror, alle i panelet vil tilbage og undersøge, om vi kan gøre noget tilsvarende på vore egne universiteter, selvom det nok bliver i en mindre målestok – selv på de amerikanske universiteter, siger Jarle Aarbakke.

Bevillingerne uddeles over fem år med første uddeling i år.


Kontakt

Vicedirektør for Forskning & Innovation Anna Haldrup
Mobil: 22 23 44 68


Oversigt over alle bevilgede projekter:

Projekttitel

Projektleder og involverede fakulteter

Bevilget beløb i mio. kr. (afrundet)

Living with Statins – High Cholesterol values in the blood: A Social, Medical and Personal Perspective

 

Prof. Flemming Dela, SUND, SAMF, HUM

20,4

Attention to Dopamine: From Psychological Functions to Molecular Mechanisms

 

Prof. Ulrik Gether, SUND, SAMF

18,8

Governing Obesity

 

Prof. Thue W. Schwartz, SUND, SCIENCE, HUM, JUR

31,7 

Precise Genetic Engineering

Associate Prof. Wandall, SUND, BRIC, SCIENCE, JUR

16,7

University of Copenhagen Research Centre for Control of Antibiotic Resistance (UC-CARE)

Prof. Luca Guardabassi, SUND, HUM, SAMF, SCIENCE

32,6

Global genes, local concerns: Legal, ethical and scientific challenges in cross-national biobanking and translational exploitation

 

Prof. Jens Schovsbo, JUR, HUM; SUND, SCIENCE

24,2

Changing Disasters - Understanding Societies through Disasters

 

Prof. Morten Broberg, JUR, TEO, SCIENCE, SUND, HUM, SAMF

18,8

The Genomic History of Denmark

Prof. Eske Willerslev, SCIENCE, SUND, HUM, JUR

36,2

Plants changing the world

Prof. Michael Palmgren, SCIENCE, SUND, HUM, JUR

23,5

bioSYNergy

Birger Lindberg Møller, SCIENCE, SUND, HUM, JUR

26,3

Dynamical Systems: Mathematical Modeling and Statistical Methodology for the Social, Health and Natural Sciences

 

Prof. Susanne Ditlevsen, SCIENCE, SUND, SAMF

28,2

Physical activity and nutrition for improvement of health

 

Prof. Erik A. Richter, SCIENCE, HUM, SUND

25,4

Fertilizing the ground and harvesting the full potential of the new neutron and X-ray research infrastructures close to CopenhagenUniversity 

 

Prof. Sine Larsen, SCIENE, SUND, JUR, HUM, SAMF

27,9

Social Fabric

 

Prof. David Dreyer Lassen, SAMF, SCIENCE, SUND, HUM

16,0

Europe and New Global Challenges (EuroChallenge)

 

Prof. Ben Rosamond, SAMF, JUR, HUM

16,8

The disrupted “we”: Shared intentionality and its psychopathological distortions

 

Prof. Dan Zahavi, HUM, SUND

8,4

PROGRAM – Information PROminence and GRAMmar in mind and brain

Associate Prof. Kasper Boye, HUM, SUND, SAMF

8,8

Counteracting Age-Related Loss of Skeletal Muscle Mass

 

Associate Prof. Tine Damsholt, HUM, SCIENCE, SUND

19,6