30. oktober 2013

Nyt stof slår hårdt ned på multiresistente bakterier

multiresistens

Alene i Europa dør mere end 25.000 mennesker årligt af infektioner med multiresistente bakterier. Forskere fra Københavns Universitet har nu fremstillet og karakteriseret et stof, som hurtigt og effektivt dræber de genstridige bakterier. Stoffets dræbende effekt involverer en multifunktionel mekanisme, der nedsætter risikoen for, at der opstår resistens. Resultaterne er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Chemistry & Biology.

Siden Anden Verdenskrig har antibiotika gjort det muligt at kurere dødelige bakterieinfektioner. Men i de senere år er virkningen af antibiotika faldet drastisk, fordi bakterierne i stigende omfang udvikler resistens. I dag florerer der mange steder i verden bakterier, som er modstandsdygtige over for næsten alle kendte antibiotika. Alene i Europa dør mere end 25.000 mennesker af infektioner med multiresistente bakterier på årlig basis:

I de senere år er virkningen af antibiotika faldet drastisk, fordi bakterierne i stigende omfang udvikler resistens

I de senere år er virkningen af antibiotika faldet drastisk, fordi bakterierne i stigende omfang udvikler resistens.

– Det er lykkedes os at fremstille og karakterisere et meget stabilt stof, som dræber multiresistente bakterier særdeles hurtigt og effektivt. Det mest interessante er, at bakterierne angribes vha en multifunktionel mekanisme, der nedsætter risikoen for resistensudvikling drastisk sammenlignet med traditionelt anvendt antibiotika, fortæller Rasmus Jahnsen, som har forsket i udviklingen af stoffer mod multiresistente bakterier på Institut for Lægemiddeldesign og FarmakologiDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Det nyudviklede stof hedder HDM-4, som står for Host Defense Peptidomimetic 4. Resultaterne er opnået i et samarbejde mellem Københavns Universitet og University of British Columbia i Canada.

Forstærker det medfødte immunrespons

En forskergruppeledet af lektor Henrik Franzyk på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har igennem en årrække arbejdet på at optimere en særlig klasse af antibakterielle stoffer. Alle planter, dyr og mennesker danner de vigtige antimikrobielle peptider, der indgår i det medfødte immunsystem – der er kroppens første  forsvar imod bakterieangreb.

– Drabsmekanismen involverer destabilisering af bakteriemembranen og binding til bakteriens DNA, hvilket i begge tilfælde fører til bakteriens død. Desuden har vi påvist, at stoffet kan aktivere menneskekroppens egne immunceller, hvilket styrker dens forsvar mod bakterier under en infektion, siger Rasmus Jahnsen.

Lægemiddelindustrien lægger antibiotika på is

Forskerne har testet deres nyudviklede stof på bakterieramt væv, og resultaterne viser, at stoffet besidder en række egenskaber, der er særdeles attraktive i forbindelse med en mulig udvikling af ny antibiotika:

– Det er det første skridt på den lange vej til udvikling af et nyt lægemiddel. Vi håber, at vi i samarbejde med partnere kan udføre en række forsøg i den kommende tid som vil vise, at stoffet rent faktisk kan bekæmpe en infektionstilstand i et pattedyr. Hvis vi opnår de samme resultater i dyremodeller, står vi med en potentiel sensation, siger Rasmus Jahnsen.

Han mener, at lægemiddelindustrien i højere grad skal på banen:

– Kun en brøkdel af lægemiddelvirksomhedernes forskningsindsats er rettet mod udvikling af nye antibiotika – blandt andet fordi forskning i cancer og kroniske sygdomme som diabetes og hjerte-kar-sygdomme  i øjeblikket vurderes til at give et større afkast på lang sigt. Derfor står vi en meget uheldig situation, hvor infektionssygdommene igen ser ud til at blive endog meget alvorlige, samtidig med at de medicinske modsvar svækkes pga resistensudvikling. Derfor er det vigtigt, at der forskes i ny antibiotika, slutter Rasmus Jahnsen. 

Kontakt:

Rasmus Jahnsen
Mobil: 26 27 88 04