3. oktober 2013

Stressede medarbejdere oplever jobbet som livstruende

STRESS

Flere ender i dag i langtidssygemeldinger på grund af stress. Arbejde og identitet er tættere knyttet sammen end nogensinde før, og arbejdet bliver derfor et spørgsmål om liv og død for den stressramte. Det konkluderer stressforsker ved Københavns Universitet, Malene Friis Andersen, i ny bog, der gør op med tidens nemme tilbud om stresshåndtering baseret på ny forskning fra fremtrædende forskere.

Sorte pletter for øjnene. Hjertebanken. Jag igennem kroppen. Flere og flere går på arbejde med en følelse af, at det er med livet som indsats. Selvom stress evolutionært er udviklet til at opstå, når mennesket er i livsfare, er det i dag på jobbet, at risikoen for stress er størst – selvom arbejdet for langt størstedelen af os reelt ikke bringer os i livsfare.

- Flere drager den tilsyneladende nærliggende sammenligning, at vores tids farlige sabeltigere er ledere og deadlines. Men selvom en leder kan være ubehagelig, kan han eller hun reelt ikke slå én ihjel. Alligevel bliver arbejdet et spørgsmål om liv eller død for de mennesker, der er fanget ind af stress, siger Malene Friis Andersen, autoriseret psykolog og ph.d.-studerende på Institut for Psykologi, Københavns Universitet, og tilføjer: 

- I dag sammenkæder vi som aldrig før arbejde med identitet, og denne sammenkædning er for mange af os en forudsætning for, at vi overhovedet kan løse vores arbejdsopgaver og leve op til arbejdsgivernes krav, konkluderer hun.

I bogen ”Nye perspektiver på stress i arbejdslivet”, der udgives i samarbejde med psykologiprofessor Svend Brinkmann fra Aalborg Universitet, præsenterer 12 forskere deres nyeste forskning om stress.

Simple råd duer ikke

Malene Friis Andersens forskning bygger blandt andet på 15 interviews med langtidssygemeldte stressramte, som gik ned med stress i et job, hvor kreativitet, viden og personligt engagement var deres primære arbejdsredskaber. De 15 interviews er udvalgt blandt 51 interviews fra hendes ph.d.-afhandling.

- Arbejdet er blevet en ekstrem vigtig kilde til at opretholde identitet, selvforståelse og selvværd, og det er blevet nødvendigt for os at anvende vores identitet for at kunne udføre vores arbejde. Derfor udgør stress en eksistentiel trussel for os i dag. Arbejdspladsen bliver en potentiel kamparena, hvor de store slag skal tages og anerkendelsen varetages, siger hun.

De simple råd, vi i dag har mod stress, giver derfor kun mening, når man er i fredstid med sit arbejde:

- Det handler ikke bare om at sige nej eller at skrue ned for sine forventninger. Når stresssymptomerne først tager fat, havner man i en uløselig situation, hvor det bliver livet om at lykkes med sit arbejde, understreger hun.

Virksomheder skyder forbi

Stress går især ud over arbejdsevnen hos ansatte i virksomheder, der stiller krav til viden, sociale kompetencer og kreativitet. Det er den medarbejdergruppe Malene Friis Andersens forskning baserer sig på. Stik imod hensigten skaber virksomheder ugunstige forhold for engagement og trivsel.

- Mange virksomheder bruger redskaber, der skal måle og evaluere medarbejderens præstationer, men de er blot med til at skabe usikre medarbejdere. Parametrene for succes bliver for snævre, og medarbejderen kan ikke længere orientere sig efter egen autoritet, værdier, følelser eller fornemmelser. Det giver mere ufleksible og stresssårbare medarbejdere, siger Malene Friis Andersen.

Myten om perfektionisme og stress

Malene Friis Andersen gør op med den myte, at perfektionisme er et selvforskyldt personlighedstræk, der fører til stress.

- Perfektionisme skal i stedet betragtes som en adfærd, der udspringer af arbejdsmarkedets krav til medarbejderen. Når man er stresset, skal man derfor ikke slås i hovedet med, at man er perfektionistisk.

Forskeren konkluderer, at skal man stressen til livs, må man først indse, at der ikke findes én redningspakke, som kan hjælpe alle.

- Virksomhederne kaster penge efter konsulenter, som lover at gøre medarbejderne stressrobuste, men intet tyder på, at forekomsten af stress er faldet. Der er ingen enighed om, hvad stress er. Derfor bliver det allemandseje og big business. Det er nødvendigt at få en fælles forståelse for stress og undersøge, hvordan stress udvikler sig i forskellige former for arbejde. Indsatsen skal skræddersys efter udfordringerne i den enkelte branche, hvis vi skal stressen til livs, siger Malene Friis Andersen. 

Kontakt 
Autoriseret psykolog,
ph.d.-studerende Malene Friis Andersen

Mobil 51 94 84 48