24. oktober 2013

Teknologiske trusler kan afværges med åbenhed om viden

FRI VIDENSDELING

Som led i 100 års jubilæet for Niels Bohrs atommodel samler Københavns Universitet den 4.-6. december internationale forskere og beslutningstagere til konferencen ”An Open World”. Konferencen følger op på Bohrs kamp for en verdensorden, der bygger på åbenhed. Højaktuelle hovedtalere skal debattere fri cirkulation af viden – målet er at skrive et fælles brev til FN med anbefalinger til, hvordan international åbenhed kan bidrage til at håndtere teknologiske og videnskabelige udfordringer.

I videoen præsenterer formanden for konferencens arrangementskomité, professor Ole Wæver, konferencen.

- Frembrydende videnskab og teknologi overskrider konstant de politiske og sociale rammer, vi forsøger at håndtere dem i. Derfor er vi nødt til at tage stilling til, hvordan vi bedst muligt imødekommer nye udfordringer og skaber et hensigtsmæssigt samspil mellem politik og videnskab. I det lys er Niels Bohrs tanker om fri cirkulation af viden stadig meget interessante, siger formand for konferencens arrangementskomité, professor Ole Wæver fra Københavns Universitet.

Konferencen ”An Open World: Science, Technology and Society in the Light of Niels Bohr’s Thoughts”, tager udgangspunkt i et åbent brev, som den verdensberømte fysiker skrev til FN i 1950. I brevet opfordrer Bohr, på baggrund af udviklingen af atombomben, til åbenhed omkring forskning og teknologi for at forhindre destruktive kapløb drevet af mistillid og frygt og i stedet samarbejde om at realisere produktive muligheder.

- Med inspiration fra Bohrs brev til FN, skal konferencens hovedtalere sende et nyt brev til FN, der giver anbefalinger til, hvordan internationale udfordringer kan håndteres med åbenhed og fri vidensdeling. Målet med konferencen og brevet til FN er at skabe debat om åbenhed. I modsætning til Bohr vil vi afsende et fælles budskab, der giver konkrete anvisninger, siger Ole Wæver.


Droner og internettet – teknologiske muligheder og trusler

Ole Wæver peger på, at teknologien ofte overhaler fælles internationale beslutninger:

De ubemandede droner kan være effektive til bekæmpelse af fx terrorister men robotiseringen af krig, giver andre udfordringer. Foto fra Colourbox.dk

- Teknologien omkring militære droner har fx muliggjort en måde at bekæmpe terrorister, der umiddelbart er fristende – billig og med mindre risiko for egne soldater. Men perspektivet er en verden, hvor mange magter gør brug af sådanne selvvalgte operationer rundt omkring i andre lande. Der er slående ligheder med situationen i 1945, da USA stod alene med atombomben. Der skulle bohrsk tænkning til både at forudse, hvor farligt atomvåbensystemet ville blive – og til at se det alternative potentiale i teknologien som kilde til samarbejde. Tilsvarende skal der i dag tænkes skarpt om, hvordan anvendelsen af de ubemandede fly kan reguleres og håndteres.

Udover de militære udfordringer sætter konferencen fokus på de risici og muligheder, videnskab og teknologi skaber i forhold til global sundhed, klima, internet, innovation og økonomi. På konferencen vil Wikipedias grundlægger Jimmy Wales blandt andet tale om, hvordan teknologier som internettet har muliggjort deling af data og viden på hidtil uhørt skala.

- Aktuelle sager stiller spørgsmål ved internettets potentiale som den globale åbenheds infrastruktur: Når internetgiganter som Facebook laver lukkede rum, når patentlovgivning begrænser andres anvendelse af ideer, og ikke mindst når efterretningstjenester gør alle utrygge ved nettet. Kampen om internettet bliver derfor et centralt emne for konferencens analyse af åbenhedens vilkår i dag, fortæller Ole Wæver.

Mød blandt andre

konferencen vil en lang række prominente internationale forskere og praktikere diskutere muligheder og risici ved åbenhed i forholdet mellem videnskab, teknologi og samfund. Heriblandt:

  • Jimmy Wales, stifter og talsperson for Wikipedia
  • Irina Bokova, generalsekretær for UNESCO
  • Susan Crawford, Obamas tidligere rådgiver for teknologi og videnskab
  • Rolf-Dieter Heuer, direktør for CERN
  • Sir Nigel Shadbolt, medstifter og bestyrelsesformand for The Open Data Institute
  • Wael Ghonim, cyberaktivist med central rolle i den egyptiske revolution
  • Richard Rhodes, Pulitzer-vindende forfatter og historiker med speciale i atomvåben
  • Dennis Meadows, professor og medforfatter til den revolutionerende bog ’Limits to Growth’
  • Abdallah Daar, kirurg og professor i folkesundhedsvidenskab med fokus på global sundhed

Kontakt

Professor Ole Wæver
Center for Avanceret Sikkerhedsteori
Mobil: 26 17 40 77

Kommunikationsmedarbejder Mads Christoffersen
Mobil: 22 21 48 49