07. oktober 2013

Ti top-universiteter inviterer til kongres i København om globale udfordringer

Tværfaglighed

Yale, Cambridge, Oxford, Tokyo og Københavns Universitet står alle bag næste års store internationale kongres om globale udfordringer og bæredygtige løsninger. Kongressen vil bryde med snævre videnskabelige miljøer og kickstarte et bredt samarbejde om samfundsrelevante løsninger på verdens store udfordringer – også i samarbejde med erhvervsliv og politiske beslutningstagere.

Med udgangspunkt i at klima, økonomi, teknologi og mennesker hænger uløseligt sammen, vil kongressen byde på 15 tematiserede sessioner med emner så forskellige som biomasse, fødevaresikkerhed, geoingineering, sundhed og uddannelse. Emnerne vil bringe eksperter og beslutningstagere med vidt forskellige baggrunde sammen og fokusere på fælles løsninger.

Professor Katherine Richardson, leder af Københavns Universitets Sustainability Science Center og den videnskabelige styregruppe bag kongressen, fortæller:

- De fleste videnskabelige kongresser tiltrækker kun deltagere fra et lille antal discipliner. En kongres som denne repræsenterer et paradigmeskifte i forskningsverdenen, hvor vi har muligheden for at samle vores faglige miljøer. Det sker netop nu, fordi der er et klart samfundsmæssigt behov for bæredygtige løsninger til globale udfordringer, og de kræver en holistisk tilgang hos forskningsverdenen.
Kongressen skal stimulere det videnskabelige miljø til at slå murerne ned mellem de faglige discipliner og arbejde sammen for helhedsorienterede løsninger – i samarbejde med alle der har en faglig interesse i at bidrage.

En række internationale topnavne er allerede annonceret som oplægsholdere.

Mød blandt andre

  • Jane Lubchenco, tidligere klimarådgiver for Barack Obama og professor på Oregon State University
  • Johan Rockström, leder af Stockholm Resilience Centre og professor på Stockholm Universitet
  • Shiyi Chen, professor og direktør for China Center for Economic Studies, Peking Universitet
  • Connie Hedegaard, EU-klimakommisær

Det er partnerskabet IARU (The International Alliance of Research Universities), der arrangerer kongressen. Herunder hører Australian National University, ETH Zürich, National University of Singapore, Peking University, University of California, Berkeley, University of Cambridge, University of Oxford, University of Tokyo, Yale University og Københavns Universitet, som er den lokale vært for kongressen. VILLUM FONDEN er hovedsponsor.

Kontakt

kommunikationsansvarlig Elisabeth Wulffeld
Mobil: 21 17 91 40