11. november 2013

Fodbold på arbejdspladsen gør kvinder sundere

Fodbold

Holdtræning som fodbold og zumba - organiseret på arbejdspladsen - forbedrer de ansattes sundhed betydeligt. Det viser nye forskningsresultater fra bl.a. Københavns Universitet. Efter blot 12 uger med en times træning to gange om ugen fik SOSU-assistenter og sygeplejersker en bedre kondition, lavere fedtprocent og stærkere knogler.

Ansatte indenfor sundhedssektoren har et højere sygefravær end andre jobgrupper. Desuden er det påvist, at en stor andel af de ansatte i sundhedssektoren har dårlig kondition, er overvægtige og har højere forekomst af muskel-skelet besvær. Det er derfor relevant at undersøge, om motion på arbejdspladsen kan forbedre medarbejdernes kondition og sundhedstilstand.

Højere kondital, lavere fedtprocent og knoglevækst

Vores forskningsresultater viser, at selv kort tids fodboldtræning kan skabe en mærkbar forbedring i fysisk form og hjertefunktion samt stimulere knoglevæksten, forklarer professor Peter Krustrup fra Exeter Universitet og Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet.

De seneste 10 år har Peter Krustrup studeret sundhedseffekterne af fodboldtræning for voksne kvinder og mænd, men det er første gang, at fodboldtræningen er gennemført i arbejdspladsregi.  

Kvinder spiller fodbold med kollegerne

Modelfoto: Anders Kjærbye.


Bare 12 ugers arbejdsplads-fodbold gav 25-65 årige SOSU-assistenter og sygeplejersker en fin forbedring i den fysiske form med en gennemsnitlig stigning i kondital på 5% og en lavere puls ved moderat fysisk belastning (7 slag lavere per minut i gennemsnit). Desuden opnåede de et fedttab på 1,0 kg i gennemsnit.

Den netop publicerede forskning er et resultat af et samarbejde mellem Københavns Universitet, Det Nationale Forskningsenter for Arbejdsmiljøog Universitetet i Nordland i Norge, hvor forskerne har undersøgt over 120 hospitalsansattes sundhedstilstand før og efter en periode med træning organiseret på deres arbejdsplads.

Let tilgængelig og effektiv hjertekredsløbstræning

- Tidligere undersøgelser har vist, at det er let at få en sundhedseffekt af fodboldtræning - selv for personer, der er helt uvante med at spille fodbold. Det gjaldt også for deltagerne her: Pulsen var høj med 148 slag per minut i gennemsnit - og i 17% af tiden var pulsen over 90% af den individuelle maksimalpuls. Fodbold er altså tilgængelig, intens og effektiv hjertekredsløbstræning, forklarer Peter Krustrup.

Modelfoto: Mikal Schlosser

Efter 12 ugers træning var der i fodboldgruppen også en markant stigning i plasma osteocalcin (en markør for knoglevækst) på 21% og en samlet stigning i knoglemasse på 35 gram.

De medarbejdere der trænede zumba fik også positive effekter af 12 ugers træning i form af en stigning i kondital på 5%, et fedttab på 0,6 kg samt en stigning i plasma osteocalcin på 10%. I denne gruppe var der dog ingen signifikante effekter på knoglemassen eller pulsniveauet under moderat fysisk belastning. I forhold til fodboldtræning var pulsen lidt lavere under zumba-træning med 136 slag per minut i gennemsnit og med 8% af tiden med pulsen over 90% af maksimalpulsen. 

Positive effekter af to lystbetonede motionsaktiviteter

- Der viste sig at være en række sociale og motivationsmæssige fordele i at vælge to lystbetonede aktiviteter som fodbold og zumba, siger ph.d-studerende Svein Barene, fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet.

- I vores studie gik deltagerne direkte fra job til træning, og grupperne var sammensat sådan, at det var ansatte, der arbejder sammen, som også trænede sammen, og det har mange af dem fortsat med efter studiets ophør, fortæller Svein Barene.

Et andet vigtigt element er, at de hospitalsansatte har oplevet træningen som lystbetonet og afvekslende og som et socialt mødested. Træningen har også bidraget til at nære kolleger er begyndt at snakke om andre ting end arbejde - også udenfor arbejdstiden.

Andreas Holtermann, professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Danmark, ser positive perspektiver i undersøgelsens resultater:

- Det er rigtig gode nyheder for organisationer og virksomheder i sundhedssektoren, at man kan styrke medarbejdernes sundhedstilstand markant ved at organisere sportsaktiviteter på arbejdspladsen. Generelt er der et ønske i befolkningen om at leve sundere, men mange har ikke tid til motion i en travl hverdag. Dette studie viser os, at arbejdspladsen kan komme til at spille en større rolle, da motionstilbud på arbejdspladsen kan give gevinster for både arbejdsgivere og ansatte, konkluderer Andreas Holtermann.

Om studiet

Mere end 120 ansatte ved Nordlandssygehuset i Bodø i Norge, overvejende kvindelige SOSU-assistenter og sygeplejersker, deltog i studiet. Deltagernes alder var 25-65 år med et gennemsnit på 47 år. Ved lodtrækning blev de delt i tre grupper, hvoraf en var en inaktiv kontrolgruppe og de to andre skulle træne fodbold eller zumba i 2-3 gange 1 time om ugen i 12 uger. Træningen blev organiseret i grupper af 5-15 personer, der trænede umiddelbart efter normal arbejdstid.

Studiet er netop offentliggjort i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. Se abstrakt af den videnskabelige artikel her.

Forskningsprojektet er et af flere samarbejdsprojekter mellem Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Universitet i Nordland i Bodø i Norge.

Tirsdag d. 19. november kl. 14-16 afholder forskerne et seminar på Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet med titlen: Boldspil på Arbejdspladsen.

Kontakt

Peter Krustrup, forskningsleder, Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet og Exeter Universitet, mobil: 21161530.

Andreas Holtermann, professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
mobil: 39165352.

Bo Kousgaard, kommunikationsmedarbejder ved Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet, mobil 23238624.