13. november 2013

Forskere forudsiger risikoen for hjerteklapsygdom

Hjerteforskning

Forskere ved Københavns Universitet, Rigshospitalet og Herlev Hospital har fundet en tydelig sammenhæng mellem forsnævret hjerteklap og indholdet af et særligt protein i blodet. Forskningen kan på sigt være med til at forebygge sygdommen. De nye resultater er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Journal of the American College of Cardiology.

Aortaklapstenose – populært kaldet forsnævret hjerteklap – rammer ca. 2-7 procent af den danske befolkning over 65 år. Sygdommen kan være dødelig, og den eneste effektive behandlingsmulighed er i øjeblikket klapkirurgi. Tilstanden rammer ofte inden for samme familie.

Aortaklapstenose rammer ca. 2-7 procent af befolkningen over 65 år

Aortaklapstenose – populært kaldet forsnævret hjerteklap – rammer ca. 2-7 procent af den danske befolkning over 65 år.

– Vi har nu med udgangspunkt i store befolkningsundersøgelser vist, at et højt niveau af lipoprotein(a) i blodet udgør en vigtig risikofaktor for udvikling af aortaklapstenose i den almindelige danske befolkning. De 10 procent af befolkningen med de højeste niveauer af lipoprotein(a) i blodet har 2-3 gange øget risiko for udvikling af sygdommen alene på denne baggrund, fortæller klinisk professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og overlæge ved Rigshospitalet, Anne Tybjærg-Hansen.

Resultaterne er netop offentliggjort i Journal of the American College of Cardiology.

Forskerne har desuden vist, at personer født med en særlig variant af det såkaldte LPA-gen har størst risiko for at udvikle aortaklapstenose. Genvariationen medfører livslangt øget niveau af lipoprotein(a). De genetiske studier i Danmark understøtter dermed tidligere international forskning på området, der viser, at LPA-genet spiller en vigtig rolle for hjerteklapsygdommen.

Bedre forebyggelse og færre kirurgiske indgreb

Forskerne håber, at de nye forskningsresultater kan bidrage til bedre forebyggelse af behandlingskrævende aortaklapstenose i befolkningen:

– På kort sigt håber vi, at forskningen kan inspirere lægemiddelindustrien til at udføre kliniske forsøg, som undersøger effekten af at sænke niveauet af lipoprotein(a) i kroppen. Både med henblik på aortaklapstenose men også iskæmisk hjertesygdom – herunder blodprop i hjertet. Tidligere studier antyder en årsagssammenhæng mellem blodpropper og lipoprotein(a), siger overlæge ved Herlev Hospital, Pia Rørbæk Kamstrup og fortsætter:

– Forebyggende behandling målrettet personer med meget høje niveauer af lipoprotein(a) i blodet kan forhåbentlig reducere antallet af patienter med behov for klapkirurgi og de risici en operation altid indebærer.

Forskerne har taget udgangspunkt i to store befolkningsundersøgelser – Østerbroundersøgelsen og Herlev-Østerbroundersøgelsen. Forskerne havde lipoprotein(a)-målinger på ca. 29.000 deltagere og undersøgte LPA-genet hos ca. 77.500. Deltagerne blev fulgt i gennemsnit 5 år og op til 20 år for udvikling af aortaklapstenose. Til opfølgning benyttede forskerne diagnoser fra Landspatientregistret og Dødsårsagsregistret samt operationskoder fra Sundhedsstyrelsens registre over kirurgiske indgreb – herunder aortaklapkirurgi.

Kontakt:

Pia Rørbæk Kamstrup
Mobil: 50 56 73 05