Forskere forudsiger risikoen for hjerteklapsygdom – Københavns Universitet

Nyheder > Alle nyheder > 2013 > 2013.11 > Forskere forudsiger ri...

13. november 2013

Forskere forudsiger risikoen for hjerteklapsygdom

Hjerteforskning

Forskere ved Københavns Universitet, Rigshospitalet og Herlev Hospital har fundet en tydelig sammenhæng mellem forsnævret hjerteklap og indholdet af et særligt protein i blodet. Forskningen kan på sigt være med til at forebygge sygdommen. De nye resultater er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Journal of the American College of Cardiology.

Aortaklapstenose – populært kaldet forsnævret hjerteklap – rammer ca. 2-7 procent af den danske befolkning over 65 år. Sygdommen kan være dødelig, og den eneste effektive behandlingsmulighed er i øjeblikket klapkirurgi. Tilstanden rammer ofte inden for samme familie.

Aortaklapstenose rammer ca. 2-7 procent af befolkningen over 65 år

Aortaklapstenose – populært kaldet forsnævret hjerteklap – rammer ca. 2-7 procent af den danske befolkning over 65 år.

– Vi har nu med udgangspunkt i store befolkningsundersøgelser vist, at et højt niveau af lipoprotein(a) i blodet udgør en vigtig risikofaktor for udvikling af aortaklapstenose i den almindelige danske befolkning. De 10 procent af befolkningen med de højeste niveauer af lipoprotein(a) i blodet har 2-3 gange øget risiko for udvikling af sygdommen alene på denne baggrund, fortæller klinisk professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og overlæge ved Rigshospitalet, Anne Tybjærg-Hansen.

Resultaterne er netop offentliggjort i Journal of the American College of Cardiology.

Forskerne har desuden vist, at personer født med en særlig variant af det såkaldte LPA-gen har størst risiko for at udvikle aortaklapstenose. Genvariationen medfører livslangt øget niveau af lipoprotein(a). De genetiske studier i Danmark understøtter dermed tidligere international forskning på området, der viser, at LPA-genet spiller en vigtig rolle for hjerteklapsygdommen.

Bedre forebyggelse og færre kirurgiske indgreb

Forskerne håber, at de nye forskningsresultater kan bidrage til bedre forebyggelse af behandlingskrævende aortaklapstenose i befolkningen:

– På kort sigt håber vi, at forskningen kan inspirere lægemiddelindustrien til at udføre kliniske forsøg, som undersøger effekten af at sænke niveauet af lipoprotein(a) i kroppen. Både med henblik på aortaklapstenose men også iskæmisk hjertesygdom – herunder blodprop i hjertet. Tidligere studier antyder en årsagssammenhæng mellem blodpropper og lipoprotein(a), siger overlæge ved Herlev Hospital, Pia Rørbæk Kamstrup og fortsætter:

– Forebyggende behandling målrettet personer med meget høje niveauer af lipoprotein(a) i blodet kan forhåbentlig reducere antallet af patienter med behov for klapkirurgi og de risici en operation altid indebærer.

Forskerne har taget udgangspunkt i to store befolkningsundersøgelser – Østerbroundersøgelsen og Herlev-Østerbroundersøgelsen. Forskerne havde lipoprotein(a)-målinger på ca. 29.000 deltagere og undersøgte LPA-genet hos ca. 77.500. Deltagerne blev fulgt i gennemsnit 5 år og op til 20 år for udvikling af aortaklapstenose. Til opfølgning benyttede forskerne diagnoser fra Landspatientregistret og Dødsårsagsregistret samt operationskoder fra Sundhedsstyrelsens registre over kirurgiske indgreb – herunder aortaklapkirurgi.

Kontakt:

Pia Rørbæk Kamstrup
Mobil: 50 56 73 05